Förändringsarbete är en komplex och utmanande uppgift för de flesta organisationer. Det är ett åliggande som inte minst ställer stora krav på dig som ledare. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av tre handfasta tips för att lyckas med förändringsarbetet.

Innehåll

  • En arbetsmarknad i förändring
  • Så lyckas du med förändringen
  • Vidareutvecklas hos ExMi

En arbetsmarknad i förändring

Den digitala utvecklingen har på riktigt utmanat traditionella arbetssätt och processer, vilket har föranlett en rapid och beständig utveckling. Något som ställer stora krav på organisationer och dess ledare.

Ett bristande förändringsarbete kan nämligen få förödande konsekvenser som resulterar i att centrala projektet aldrig slutförs. Det kan också leda till negativa upplevelser för företagets viktigaste tillgång – de anställda. I värsta fall kan det rasera en hel organisation.

Dagens arbetsmarknad är i ständig förändring. Situationen på världsmarknaden är turbulent och utmaningarna är många. Men för de organisationer som lyckas bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete finns mycket att vinna.

Så lyckas du med förändringen

Att leda ett företag genom en förändring är tufft. Det är en komplex uppgift som drar mycket till sin spets. Förändringen står och faller nämligen med ledarskapet. Här kommer tre tips som hjälper dig att lyckas med åtagandet:

  1. Tydlig kommunikation – Bristfällig kommunikation mellan ledning och medarbetare är ett av de vanligaste skälen till ett misslyckat förändringsarbete. För att lyckas krävs det i stället tydlig kommunikation.

Som ledare måste du få samtliga medarbetare inom organisationen att förstå vilken förändring som ska ske, varför den är tvungen att ske, samt hur den ska ske. När samtliga inblandade är införstådda med vad, hur och varför någonting inträffar, är det möjligt att tillsammans förflytta berg.

  1. Noggrann uppföljning – Att kontinuerligt följa upp vad som händer inom organisationen är något som också är av största vikt för ett lyckat förändringsarbete. Följer alla anställda strategier som kommunicerats? Har det uppstått några frågetecken? Är det något som inte fungerar som planerat?

  1. Tålamod – Om det är något som kännetecknar alla typer av förändringsarbeten, så är det att de tar tid. Visa tålamod och kom till freds med att en varaktig förändring tar tid.

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på Executive Management Institute har du möjligheten att läsa flertalet lärorika utbildningar som hjälper dig att leda genom förändring. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett gynnsamt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!