Som chef och ledare är det viktigt att kunna hantera alla typer av anställda, även de som inte fungerar i grupp eller på annat sätt inom organisationen. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips och råd om hur du hanterar medarbetare som inte fungerar. 

Innehåll
•    Vikten av att kunna lösa svåra situationer
•    Så gör du för att leda lågpresterande medarbetare
•    Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Vikten av att kunna lösa svåra situationer
Chefsrollen är minst sagt varierande. Om du arbetar i en ledande ställning är det många olika typer av arbetsuppgifter och ansvarsområden som hamnar på ditt bord. Allt ifrån strategiskt arbete till personalansvar och allt däremellan. 

Eftersom du har ett övergripande ansvar över alla dessa områden, är det också du som får ta emot ris och ros, beroende på hur det går för organisationen. I tider när det går bra för organisationen är allt oftast frid och fröjd. Medarbetarna presterar bra och du som chef kan ägna mer tid åt att utveckla företaget i rätt riktning. 

Inte alls lika lättsam blir tillvaron när det uppstår svåra situationer, såsom medarbetare som inte fungerar inom. Att kunna lösa dessa utmaningar är däremot av största vikt. Det är också en naturlig del av ledarskapsrollen.

Ju snabbare du kan lösa uppstådda problem, desto bättre blir tillvaron och resultatet för hela organisationen. Låt oss därför berätta mer om hur du kan lösa en av de allra svåraste utmaningarna som du kan ställas inför – medarbetare som inte fungerar. 

Så gör du för att leda lågpresterande medarbetare
Förr eller senare kommer du att stöta på lågpresterande och omotiverade medarbetare, och då gäller det som chef att kunna agera snabbt och korrekt. Här kommer därför våra bästa tips för hur du lyckas med just detta:

Bilda dig en uppfattning om problemets orsak 
Som tidigare nämnts gäller det att agera snabbt när du, eller någon annan inom organisationen, uppmärksammar lågpresterande och omotiverade medarbetare. I egenskap av chef gäller det först och främst att försöka bilda dig en uppfattning om vad problemet beror på. 

Många gånger är det nämligen så att omotiverade och engagerade personer inte valt att bete sig på det viset. De kanske inte ens är medvetna om problematiken. Och kanske är det just det som är orsaken till problemet – att de aldrig lärt sig hur de ska motivera sig själva på arbetsplatsen. 

Andra gånger kan det vara så att en medarbetare själv har valt bort sitt engagemang eftersom tankarna är någon annanstans. Kanske trivs de inte med sina nuvarande arbetsuppgifter, eller också är de stressade och därav presterar undermåttligt. 

För att lära dig mer om hur du hanterar det inledande samtalet på bästa sätt, kan du med fördel kika in våra fem tips för att hantera svåra samtal som chef.

Skapa en handlingsplan baserat på det inledande samtalet
Beroende på vad som uppkommer i det inledande samtalet, kan det vara relevant med olika typer av handlingar. 

Om det exempelvis framkommer att medarbetaren i fråga har svårt att motivera sig själv, kan det vara fördelaktigt om du anammar ett mer aktivt och personligt ledarskap, för att därigenom tända gnistan och få den anställde att bli mer motiverad.

Skulle prestations- och motivationsbristen däremot bero på att medarbetaren inte trivs med sina nuvarande arbetsuppgifter, kan det istället vara relevant att försöka hitta en annan yrkesroll för personen i fråga. Finns det några andra lediga och passande tjänster inom organisationen? 

Beror problematiken på att medarbetaren är stressad, är det viktigt att du ger han eller hon de rätta verktygen för att kunna hantera stressen på bästa sätt. Någonting som du kan lära dig mer om i vår tidigare artikel om stresshantering.

Var noga med att kontinuerligt följa upp
När du väl har bildat dig en uppfattning om vad problemet beror på, samt hur det ska lösas, är det viktigt att du kontinuerligt följer upp hur det går för medarbetaren. Blir prestationen och motivationen bättre? 

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi
Om du vill bli bättre på att hantera svåra situationer, exempelvis med medarbetare som inte fungerar, samt utvecklas i din roll som ledare, kan du med fördel vända dig till oss på ExMi. 

Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.

Bland våra utbildningar ONLINE hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!