Ledarskap är grunden till alla organisationers framgång eller misslyckande. Som ledare gäller det därför att alltid prestera på topp och snabbt kunna fatta beslut som tar företaget ett steg närmare målet. I och med att näringslivet blivit allt mer snabbfotat under senaste år har nämligen effektiviteten blivit en av de viktigaste egenskaperna hos ledare. Med anledning av detta delar vi med oss några av våra bästa tips för att utveckla ett effektivt ledarskap.

Innehåll

  • Vad innebär ett effektivt ledarskap?
  • Fem knep för att bli en effektiv ledare
  • Utveckla ditt ledarskap hos ExMi

Vad innebär ett effektivt ledarskap?

Ledarskap är ett spännande ämne som både förenar och delar människor. Frågar du tio olika personer vad som kännetecknar ett effektivt ledarskap så får du troligtvis lika många svar. För oss handlar det däremot om att skapa resultat och kapitalisera på nya möjligheter istället för att se problem.

En chef som anammar ett effektivt ledarskap är bland annat duktig på omvärldsbevakning, dvs att följa hur om- och affärsvärlden förändras och samtidigt kunna analysera hur den kommer att utvecklas framöver. Detta innefattar även strategiskt arbete och beslutsfattande som tar organisationen mot framtiden. Effektivt ledarskap kännetecknas också av att kunna ändra sig och ta hänsyn till nya förutsättningar. 

Fem knep för att bli en effektiv ledare

Det finns många knep du kan använda för att bli en effektivare ledare och du får några exempel nedan:

1. Gör en handlingsplan – För att kunna arbeta så effektivt som möjligt så gäller det att sammanställa en handlingsplan som grundar sig i de övergripande målen. Vilka uppgifter ska genomföras för att uppnå önskat resultat? Vilka begränsningar finns och vilka möjliga problem kan uppstå längs vägen?

2. Se möjligheter, inte problem – Som tidigare nämnts så anser vi att ett effektivt ledarskap handlar om att kapitalisera på nya möjligheter istället för att se problem. Var en innovatör istället för en problemlösare.

3. Delegera ansvar – Att genomföra samtliga arbetsuppgifter på egen hand är inte något vidare effektivt. Se därför till att våga delegera mer ansvar och uppgifter till dina medarbetare.

4. Öka produktiviteten på mötena – Många ledare spenderar mycket tid i möten, vilka många gånger är ineffektiva. För att effektivisera dessa bör du därför ha ett tydligt syfte och schema för varje möte. Vad är det som behöver diskuteras och eventuellt beslutas om?

5. Var tydlig i din kommunikation – För att öka effektiviteten i hela organisationen och samtidigt få samtliga medarbetare att arbeta mot gemensamma mål, gäller det att vara tydlig i din kommunikation. Vilka mål ska uppnås och vilken roll har dina medarbetare?

Utveckla ditt ledarskap hos ExMi

För att bättre kunna föra organisationen till framgång, kan du med fördel läsa någon av våra ledarskapsutbildningar. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!