För att utvecklas i din professionella roll är det viktigt att ha tydliga mål och tillvägagångssätt för att uppnå dessa. Genom att utforma en personlig utvecklingsplan kan du lyckas med båda dessa delar, och ta nästa steg i arbetslivet. Låt oss därför berätta mer om hur du gör för att skriva en personlig utvecklingsplan.

Innehåll

  • Vad är en personlig utvecklingsplan?
  • Därför är en utvecklingsplan viktig
  • Så utformar du en personlig utvecklingsplan
  • Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Vad är en personlig utvecklingsplan?

Innan vi berättar mer om hur du går tillväga för att skriva en egen utvecklingsplan, tänkte vi börja med att redogöra för vad en personlig utvecklingsplan är.

En personlig utvecklingsplan kan ses som ett hjälpmedel, vilket hjälper dig att definiera vad som är viktigt för dig, vad du vill uppnå, samt vad du måste göra för att åstadkomma dessa mål.

Utvecklingsplaner kan användas i såväl arbets- som privatlivet, men i denna artikel kommer vi att fokusera på det förstnämnda.

Därför är en utvecklingsplan viktig

Varför är det viktigt att utforma en personlig utvecklingsplan?

Det finns såklart många goda anledningar till detta. Allra främst är det en både enkel och effektiv metod för att reflektera över din nuvarande situation, fundera på vad det är du vill uppnå samt skapa en plan för hur du ska lyckas med detta.

Aldrig tidigare har människor varit lika upptagna som idag. Någonting som gör att man lätt glömmer bort att göra dessa ting – fundera över sin nuvarande och framtida situation. Istället för att sätta upp tydliga mål låter man därför slumpen styra destinationen.

Att utforma en utvecklingsplan är således viktig för att ta större kontroll över din karriär. Genom att sätta upp en plan, innehållandes reflektioner, mål och tillvägagångssätt, ökar också chanserna för att dessa ska gå i uppfyllelse!

Så utformar du en personlig utvecklingsplan

Nu när du är medveten om vad en personlig utvecklingsplan är och varför den är så viktig, tänkte vi berätta hur du kan sätta igång och utforma din alldeles egna utvecklingsplan:

1. Sätt upp tydliga mål

Först och främst gäller det att sätta upp och definiera tydliga mål. Med andra ord mål som är genomförbara och ”kan tas på”. För att ditt mål inte enbart ska förbli en dröm, är det också viktigt att du sätter upp en tidsram för när det ska ha uppnåtts.

Ett tydligt mål skulle därför kunna vara: ”senast december nästa år ska jag ha den kompetens som krävs för att axla en ledande roll inom organisationen”.

2. Reflektera över dina förutsättningar

När du väl har ett tydligt mål, är det dags att börja fundera över nuläget. Vilka är dina nuvarande styrkor och färdigheter? Och vilka egenskaper behöver du utveckla för att kunna uppnå ditt mål inom den satta tidsramen?

Reflektera över detta och skriv ner både förutsättningar och utvecklingsbehov.

3. Gör en tydlig handlingsplan

Sist men inte minst är det dags att göra en tydlig handlingsplan. Med andra ord en plan för hur du ska kunna utveckla de egenskaper och kompetenser som krävs för att uppnå dina mål.

Ska du genomgå en utbildning? Eller ska du skaffa en mentor som redan uppnått det du vill uppnå, och som kan ge dig värdefulla tips? Kanske krävs det en kombination av de två, eller också helt andra tillvägagångssätt? Fundera och anteckna!

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Om du vill vidareutvecklas och ta nästa steg i karriären, kan du med fördel ta hjälp av oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet givande utbildningar som vänder sig till dig som vill ta plats i en ledande ställning, eller också vill förbättra ledarskapet och därigenom ta nästa steg i karriären.

Bland våra utbildningar ONLINE hittar du bland annat:

 

Gör som hundratals andra och vidareutvecklas tillsammans med oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!