Utmaningarna på dagens arbetsmarknad är stora samtidigt som förändringarna är många. För att överkomma dessa krävs det en tydlig strategi och handlingsplan. Trots detta lägger svenska organisationer 80 procent av sin tid på att planera olika mål, men endast 20 procent på att utföra dem. Med målstyrning blir mål i stället till handling.

Innehåll

  • Vad är målstyrning?
  • Utmaningar i dagens organisationer
  • Målstyrning i praktiken
  • Vidareutvecklas hos ExMi

Vad är målstyrning?

Inom de flesta organisationer spenderar man mycket tid till att sammanställa mål och ta fram olika nyckeltal. Med målen och nyckeltalen som underlag kompilerar man därefter ambitiösa strategier för att (förhoppningsvis) så småningom nå sina mål. Trots detta rigorösa arbete genomförs endast en bråkdel av dessa strategier.

Det är just denna problematik – mycket snack och lite verkstad – målstyrningen avser att lösa. Målstyrningens övergripande syfte är nämligen att översätta mål till handling och samtidigt få med hela organisationen på tåget. För när alla vet vad de ska göra, och varför, då går det att utföra storverk!

Utmaningar i dagens organisationer

Som nämnts i inledningen spenderar svenska organisationer 80 procent av sin tid till att planera olika mål, medan man endast spenderar 20 procent på att agera efter dem. Detta är ett stort problem. Att fastställa ambitiösa mål och strategier är lönlöst om de inte genomförs.

Ytterligare en svårighet för organisationer är att man fastställer alldeles för många och för komplicerade mål. Mål som även i vissa fall konkurrerar med varandra. Med avsikten att nå alla dessa mål implementeras i sin tur flertalet styrmodeller, vilket kan skapa stor förvirring hos både chefer och övriga medarbetare.

Sist men inte minst tillåter man i många fall målen i sig hamna i centrum. Något som leder till att man lägger allt för stort fokus på att diskutera hur målen ska mätas istället för hur de ska förverkligas.

Målstyrning i praktiken

För att du ska få en ännu bättre förståelse för målstyrningens övergripande syfte och hur den fungerar i praktiken, tänkte vi iscensätta två olika scenarion. Ett som påvisar huruvida det kan se ut om man inte arbetar med målstyrning. Det andra som påpekar hur lyckad målstyrning förefaller i praktiken.

Föreställ dig att:

Du är en verksam beslutsfattare i en stor internationell organisation. Det råder en stor press på dig att hantera de stora förändringarna som råder på arbetsmarknaden, varpå du uppmärksammar att kraven på dig blir allt fler.

Ledningen ställer alla möjliga krav som rör besparingar, omorganisering och ökad vinstmarginal. Du gör ditt yttersta för att leverera och implementera förändring inom organisationens alla led.

Med alla dessa krav som ställs är det däremot inte konstigt om medarbetarna har svårt att veta vad som förväntas av dem, samt vilka mål som egentligen ska uppnås.

Föreställ dig i stället att:

Organisationens övergripande vision finns visualiserad i ett fåtal specifika mål. Mål som dessutom är engagerade och gör att samtliga personer inom organisationen begriper vad, hur och varför de ska göra som de gör.

Det är just detta som målstyrning handlar om – att skapa handlande som överensstämmer med organisationens strategi och mål.

Vidareutvecklas hos ExMi

Nu när du har bättre förståelse för vad förändringsledning är och varför det är så pass viktigt, tänkte vi berätta mer om hur du kan lära dig att leda just din organisation genom förändringar. För att lyckas med detta finns det självfallet en mängd olika tillvägagångssätt, men ett utav dem allra bästa är utbildning.

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att utvecklas som ledare. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!