Att utveckla företagets styrelse är lika viktigt som att utveckla företaget och likaså att årligen göra en styrelseutvärdering. Det är viktigt att utvärdera en styrelse och kompetenser kontinuerligt. följer upp effektivitet och kompetenser. Vad behöver styrelsen för att kunna utvecklas och har den verkligen rätt sammansättning?

Det finns många områden där styrelsen kan agera för att förbättra prestationen. Det kan handla om att se över organisationen och utveckla rapporteringen från verksamheten. Ett område kan vara hur man samverkar med ledningen i olika frågor samt ett tydligt ägardirektiv. Förändringar kan sammanfattas med följande råd till styrelse och ägare:

•    Skapa en tydlig självinsikt om hur det ser ut idag.
•    Sätt upp en målbild av hur styrelsen vill att det ser ut i framtiden.
•    Ta hjälp i förändringsarbetet.
•    Säkerställ tydligt vad ägarna vill.
•    Säkerställ att styrelsens sammansättning är rätt och har kompetens. 
•    Viktigt att ordförande har bra ledaregenskaper.
•    Säkerställ god samverkan med VD/ledningen.

Ju mer styrelsen utvecklas, desto bättre rustad är den för att möta utmaningarna i ett snabbt föränderligt affärslandskap. Att konsekvent söka efter bästa praxis, nya riskfaktorer och möjligheter är väsentligt för att kunna konkurrera, öka motståndskraften och styra en organisation på rätt väg. Det förväntas idag att en styrelse ständigt ifrågasätter så att ännu mer värde skapas. 
Bland våra utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!