Hur balanserar man utmanande arbetsuppgifter med varierande arbetsfält där frågorna spänner över en rad olika områden? Det tänkte vi gå djupare in på i den här artikeln som handlar om hur du på bästa sätt ger stöd och rådgivning i din roll som företagsrådgivare.

Innehåll

  • Vad gör en företagsrådgivare?
  • Så blir du en bra företagsrådgivare
  • Utvecklas hos Exmi

Vad gör en företagsrådgivare

Precis som det låter ger en företagsrådgivare råd till företag. Yrket innebär ofta att man hjälper företaget att handlägga skatteärenden, kreditärenden eller sköta om företagets ekonomiska situation. En rådgivare kan dessutom ha i uppgift att utföra olika riskbedömningar och instruera till alternativa lösningar om det uppstår vissa dilemman där det är oklart hur man bör gå vidare.

Personer som besitter en roll som på något sätt är företagsfrämjande brukar kunna beskriva sig själva som företagsrådgivare. Den som söker rådgivning eller vägledning befinner sig i en underordnad maktposition mot företagsrådgivaren vilket alltid är viktigt att komma ihåg. I rollen som företagsrådgivare kan man nämligen ha en väldigt avgörande position för företagets framtid.

Med intresse för ekonomiska ärenden, företagsstyrning och strategisk analysering samt utveckling hjälper en företagsrådgivare olika verksamheter att ta nästa steg framåt. Arbetet innebär ofta att man ställs inför nya utmaningar där lösningssätten självklart kan variera.

Så blir du en bra företagsrådgivare
En person som lyckas i rollen som företagsrådgivare har självklart genom utbildning och arbetslivserfarenhet utvecklat sina färdigheter under en längre tid. Utöver detta är det fördelaktigt att personen i sin arbetsroll har starka egenskaper i andra situationer. Vi har nedan listat ett par av dessa som kan vara väsentliga för att bli en bra företagsrådgivare:

  • Det egna drivet – En företagsrådgivare måste kunna arbeta självständigt. Arbetet innebär ofta att man jobbar på uppdrag av någon utan att vara beroende till dennes anvisningar.
  • Lösningsorienterad – Eftersom en företagsrådgivare ständigt letar efter lösningar och råd att ge till sina kunder så bör man se utmaningar som något spännande och positivt - inte som något jobbigt.
  • Ekonomi och samhällskunskap – Framgångsrik vägledning grundar sig i god förståelse för ekonomi och samhällskunskap. Det är genom dessa som du lär dig hur man på bästa sätt förebygger och undviker att hamna i diverse dilemman.
  • Relationsbyggande – Som företagsrådgivare behöver du, trots det självständiga arbetet, kunna samarbeta och kommunicera med andra representanter och ställföreträdare. Eftersom du har en avgörande roll i företaget måste andra uppfatta dig som trovärdig och tillförlitlig. Detta innebär också att du bör ha en viss fallenhet för att bygga nätverk och skapa goda relationer som bygger på ett gott förtroende för ditt arbete.

Utvecklas hos Exmi

Vill du få bättre förståelse för hur du för en organisation framåt och hur man uppnår framgång? Då kan du med fördel välja att läsa någon av våra utbildningar. Vi ger dig verktygen att skapa och utveckla goda incitament för hela organisationen, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare och rådgivare. Utbildningarna genomförs online i realtid.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer.