Ett personligt ledarskap bygger på mer än bara kunskap och erfarenhet. Att vägleda andra med hjälp av sin personlighet kan dessutom vara en avgörande framgångsfaktor. I den här artikeln berättar vi mer om vad det personliga ledarskapet innebär.

Innehåll

  • Vad innebär ett personligt ledarskap?
  • Varför är detta viktigt?
  • Utvecklas tillsammans med Exmi

Vad innebär ett personligt ledarskap?

Det finns egentligen två former av personligt ledarskap. Å ena sidan handlar det om att inspirera och vägleda andra för att nå de mål som är uppsatta. Å andra sidan handlar det om att leda sig själv.

Att vara en personlig ledare innebär alltså lika mycket att man ska kunna styra en grupps handlingar mot förväntade resultat, som att dina egna prestationer skapar det du förväntar av dig själv. Med största sannolikhet kommer din personlighet att speglas i ditt ledarskap, bland annat genom dina principer och värderingar, och du har då stor möjlighet att påverka andras beteende och inställningar. Med din positiva energi, passion och drivande utstrålning kan du skapa ett engagemang, medvetande och involvering hos andra.

Läs även: Vad kännetecknar en bra ledare?

Varför är detta viktigt?

Många tror kanske att en ledare kan leda alla sorters grupper. Det behöver inte nödvändigtvis vara sant. Eftersom alla har olika mål, värderingar och egenskaper passar vi också olika bra till att leda olika grupper. Det personliga ledarskapet kan dessutom vara väldigt avgörande för verksamhetens framgångsfaktor. Om ledarrollen däremot inte speglar det verksamheten står för så finns risken för att organisationen leds åt fel håll.

Det är först när man förstår sina egna och andras möjligheter samt den organisatoriska kontexten som man kan lyckas med det personliga ledarskapet. Detta är dessutom något som alla marknader har nytta av. Standardiserade och likgiltiga lösningsvägar behöver nämligen inte nödvändigtvis vara de bästa alternativen. Om man kan använda lönsamma strategier och tillvägagångssätt på ett personligt sätt kan man ta verksamheten till nya höjder.

Riktigt bra ledare ser till att ständigt utöka sina kunskaper och slutar därför aldrig att utvecklas. På Exmi erbjuder vi därför flertalet utbildningar som låter dig utvecklas, både på de personliga, akademiska och verksamma planen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera dessa olika utbildningar:

 

  • VD-utbildning - För dig som vill utveckla kunskaper inom VD-rollen.

  • MBA – Master of Business Administration - För dig som önskar ett internationellt helhetsbegrepp inom affärsmannaskap och management och därmed växa som ledare.

Läs även: Fem tips för att utveckla ditt ledarskap

Utvecklas hos Exmi

Vill du få bättre förståelse för hur du för en organisation framåt och hur man uppnår framgång? Då kan du med fördel välja att läsa någon av våra utbildningar. Vi ger dig verktygen att skapa och utveckla goda incitament för hela organisationen, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare och rådgivare.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!