Styrelsen är företagets högsta beslutande organ och har tillsyn över VD. Styrelsen utser oftast VD och övervakar deras prestation. VD rapporterar vanligtvis till styrelsen och är ansvarig för att genomföra deras beslut och för att driva företaget i enlighet med deras riktlinjer.

Det finns ingen enstaka personlighetsprofil som garanterar framgång som VD, men vissa egenskaper och färdigheter är vanligtvis värdefulla för rollen. Dessa inkluderar:

  • Förmågan att leda och fatta strategiska beslut är avgörande.
  • Att kunna kommunicera klart och effektivt är viktigt, både inom organisationen och externt.
  • Förmåga att tänka långsiktigt och utveckla en tydlig vision för företaget.
  • Eftersom VD-rollen kan vara krävande och osäker, är det värdefullt att vara stabil och hantera stress på ett hälsosamt sätt.
  • Att kunna analysera komplexa problem och fatta välgrundade beslut är en viktig färdighet.
  • Att kunna anpassa sig till förändrade omständigheter och vara öppen för nya idéer är viktigt.

Det är viktigt att komma ihåg att olika företag och branscher kan ha olika krav och förväntningar på sin VD. Rollen kan variera betydligt beroende på företagets storlek, kultur och bransch. Det är också viktigt att fortsätta utveckla och förbättra dina färdigheter och egenskaper under din tid som VD för att kunna möta de utmaningar som uppstår.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer.
Bland vårt utbildningar hittar du bland annat: