Ett bra beslut för med sig många positiva resultat och få negativa resultat. Chefer som fattar förnuftiga beslut gör det trots tidsbrist, otillräcklig information och komplicerade problem.

Innehåll

Förnuftiga beslut och konsekvensanalys


Förnuftiga beslut har detta gemensamt:

  • grundar sig på korrekt analys som återspeglar insikt om och förståelse för vad som är väsentligt för företaget/affärerna.
  • bygger både på fakta och förståelse för människors värderingar och är ett val mellan alternativ, vars för- och nackdelar vägs samman.
  • är resultatet av en process där relevanta personer/funktioner medverkat.
  • Om du ofta fattar beslut som du måste revidera, eller om du ofta konstaterar att du borde ha skaffat mer information, fattar du antagligen impulsiva beslut. Det är lättare att minska impulsivitet om man förstår anledningen bakom
  • Bedöm konsekvenser av att inte fatta beslut. Det är ofta svårt att skaffa den information som behövs för en helt säker bedömning inom den anslagna tiden. Men konsekvenserna av att inte fatta ett beslut i tid kan vara värre än att avvakta tills dess man har det ”perfekta” underlaget.
  • Undvik att fatta beslut när du är upprörd eller arg. Vänta några timmar. Sov på saken. Därefter kan du bedöma om ditt tänkta beslut var det bästa eller om du bör fatta ett annat.
  • Planera beslutsfattandet så att det leder till det du vill åstadkomma inom den anslagna tiden. Notera vilka som bör delta i beslutsprocessen, vilken typ av information du behöver, vilka kriterier du ska använda för att bedöma alternativa lösningar samt en tidsram för processen.
  • Ta hänsyn till det specifika i situationen när du ska fatta ett beslut. Sätt dig in i hur andra påverkas av den föreslagna lösningen. Bedöm vilka återverkningar och vilken inverkan den föreslagna lösningen har.
  • Fråga dem som kommer att påverkas av förslaget om de bedömer det som praktiskt genomförbart. Dessa personer kan både bidra till att lösningen blir bra och att den genomförs på bästa sätt. De bör engageras i processen så tidigt som möjligt.
  • Dela ut ansvar och gör en plan innehållande tydliga steg för att försäkra dig om att lösningen inte faller på ett dåligt genomförande.

Bland vårt utbildningsprogram hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!