Ställ inte in mötet. Ställ om. Kriser av olika slag skapar kreativa och nya lösningar.  Men att inte genomföra möten alls, kan också ha sina risker och det kan skapa ännu mer oro och ängslighet i organisationen, eller göra att ni tappar onödig fart. Så genomför mötet ändå - men digitalt.

Kriser av olika slag skapar kreativa och nya lösningar. Många inser vikten av att fortsätta träffas och kommunicera även om det inte går att mötas fysiskt som det först var tänkt. Så även om många evenemang och möten har flyttats fram, så äger möten rum ändå, fast i digital form. Många seminarier kan du välja om du vill besöka mötet fysiskt i deras lokal eller vara med på länk. 

Om du har ett möte planerat som ni både vill och kan genomföra fysiskt, så erbjud dina deltagare att vara med digitalt i stället. Vad är det då som skapar ett lyckat online möte? 

  1. Förväntan: Planera mötet genom att i förväg ha en tydlig förväntan vad mötet ska åstadkomma och vad agendan är. Skicka ut agendan i förväg till deltagarna. Skicka också med din förväntan på vad deltagarna ska bidra med, så att de är förberedda på sin roll i mötet. 
  2. Teknik: Gör det lätt för deltagarna att hitta rätt inloggning till den teknik du valt, skicka med inloggning redan i inbjudan till mötet. 
  3. Tid: Var själv i god tid till mötet så att du hälsar alla välkomna och har allt under kontroll. Var sedan noga med att starta mötet i tid och avsluta det i tid. Tänk på att digitala möten kräver mer av koncentration, så håll det kort, helst inte längre än 45 minuter. 
  4. Involvera: Engagera deltagarna med frågor som de kan svara på muntligt eller via chat-funktionen. Säkerställ att alla är aktiva och ta vara på deras inspel.
  5. Spela in och sammanfatta: Spela in mötet och sänd i efterhand till dem som inte kunde vara med. Sammanfatta det viktigaste skriftligt så underlättar du ytterligare för dina deltagare, både de som var med och de som inte kunde delta, att ta till sig budskapet.

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Om du känner att du vill utvecklas i din roll som ledare och hitta bättre balans i chefsrollen, kan du med fördel vända dig till oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.

Bland våra utbildningar hittar du bland annat:


Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!