Medlemmar i ledningsgruppen fyller en viktig funktion i samtliga organisationer då de är ytterst ansvariga för att stärka chefens beslutskraft och ta företaget framåt. Även om dessa individer besitter djup kunskap, kan det ibland vara nödvändigt med ledningsgruppsutveckling för att få fler verktyg.

Innehåll

  • Ledningsgruppens funktion
  • Ledningsgruppsutveckling med ExMi

Ledningsgruppens funktion

Ledningsgruppens mål är att bistå och stärka en chefs beslutskraft och en viktig funktion när det kommer till företagets framtid.

Alla grupper arbetar självfallet på olika sätt beroende på vilka utmaningar som ska lösas och inom vilken bransch man arbetar inom. Trots detta så finns det dock ett flertal generella riktlinjer, som att ledningsgruppen ska verka för att alstra en ömsesidig tolkning av omvärlden men även för den egna strategin.

Andra funktioner är även att följa upp organisationens viktigaste nyckeltal, urskilja förändringsbehov samt agera om de upplever att någonting måste förändras för att nå bästa möjliga resultat i framtiden.

För att gruppens arbete ska bli ännu effektivare och besluten ännu bättre, kan det däremot vara nyttigt med ledningsgruppsutveckling.

Ledningsgruppsutveckling med ExMi

Oberoende av vilka utmaningar ni ställs inför, vad det är som kan eller behöver effektiviseras och bli bättre, kan ni med fördel genomgå en ledningsgruppsutveckling tillsammans med oss på Executive Management Institute.

Hos oss hittar ni en företagsanpassad utbildning som vänder sig till medlemmar inom organisationens ledningsgrupp. Syftet med detta tidseffektiva program är att utveckla gruppens arbete och ansvarsområden på ett sådant sätt som leder till att effektiviteten och lönsamheten inom organisationen ökar.

Programmet består av totalt tre dagar (kan även vara effektiva seminarier online) som förslagsvis fördelas på var fjortonde dag. Utöver detta tillkommer även fyra timmars eget arbete per vecka.

Startdatum sker enligt era önskemål. Programmet ger många fördelar, bland annat:

  • Utveckling av ledningsgruppen till ett effektivt team som skapar önskvärda resultat för hela organisationen.
  • Bredare perspektiv inom ledningsfunktionens strategiska ansvarsområden.
  • Djupare förståelse för hur kommunikation driver resultat.
  • Stimulering till nytänkande inom såväl ledningsgrupp som övriga verksamheten.
  • Processer för effektivt ledningsgruppsarbete.

Gör som många andra organisationer och läs om vår företagsanpassade utbildning för ledningsgrupper.  Läs mer…