Innehåll

  • Vad betyder kompetensutveckling?
  • Kompetensinvesteringar måste öka
  • Vidareutbilda dig hos ExMI

Vad betyder kompetensutveckling?

Kompetensutveckling har länge varit ett ämne som river upp många känslor och skapar en hel del diskussioner. Troligtvis för att nästan alla verkar ha sin egen uppfattning om vad kompetensutveckling egentligen är och vad det innefattar. Frågar du tio personer om hur de ser på området får du mest troligt lika många olika svar.

En annan utmaning med detta område är att det vanligtvis finns en stor klyfta mellan arbetsgivare och anställda om vem som egentligen gynnas av kompetensutvecklingen. Det är exempelvis inte ovanligt att arbetsgivare upplever dessa investeringar i personalen som en onödig kostnad som missgynnar dem, då chanserna för att de ska söka sig vidare anses som stora. I själva verket är det i de flesta fall tvärtom, men mer om det senare i denna artikel.

Tillbaka till kompetensutveckling och dess betydelse. För oss på ExMI handlar detta område om att på individnivå vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. Detta kan göras genom allt ifrån konferenser till mässor, men framförallt associerar vi det med utbildningar som ger dig färdigheter som sedan omsätts i praktiken. Något som i sin tur öppnar många nya möjligheter.

Kompetensinvesteringar måste öka

Som nämnts tidigare finns det många gånger en stor klyfta mellan arbetsgivare och anställda när det kommer till kompetensutveckling. Något som lett till att det idag föreligger en stor kompetensbrist på arbetsmarknaden. Bristen är till och med så oroande att den potentiellt kan leda till att tillväxten för sysselsättningen saktar ner under kommande år. För att vår tillväxt ska fortsätta vara stark och våra svenska företag ska behålla sin konkurrenskraft framöver, krävs det därför att näringslivets kompetensinvesteringar ökar.

För att kompetensinvesteringarna ska öka är det viktigt att organisationerna börjar inse vilka stora fördelar de medför. Säkerställ att ni innehar rätt kompetens inom företaget vilket i sin tur leder till att ni kan behålla er konkurrenskraft på marknaden. Inte nog med detta så kan det även leda till att ni blir en väldigt attraktiv arbetsgivare som många talanger söker sig till och vill utvecklas inom.

Vidareutbilda dig hos ExMI

Beroende på vilken bransch du arbetar i och vilken ställning du har, finns det även vidareutbildningar som är anpassade efter de olika verksamhetsområdena och den kompetens som efterfrågas. Något som leder till att du kan utveckla de färdigheter som behövs för att ta nästa steg i karriären, samtidigt som det säkerställer att din arbetsgivare innehar rätt kompetens i bolaget.

Hos oss på ExMI har du möjlighet att läsa ett stort antal utbildningar:

  • Masterutbildningar
  • Executive utbildningar
  • Konsultutbildningar
  • Företagsanpassade utbildningar

Masterutbildningar

Våra Masterutbildningar vänder sig till chefer eller andra nyckelpersoner sin vill växa i rollen som ledare. Efter avslutad utbildning kommer du besitta nya kunskaper som styrker att du genomför rätta åtgärder för att leda företaget till nya höjder.

Läs mer om våra Masterutbildningar.

Executiveutbildningar

Även våra Executive utbildningar vänder sig till dig som befinner sig i en ledande ställning och nu vill utöka sina kunskaper inom chef- och ledarskap. Genom dessa utbildningar får även din arbetsgivare högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter. Kort och gott utbildningar som gynnar alla parter!

Läs mer om våra Executive-utbildningar.

Konsultutbildningar

Arbetar du däremot som konsult, kan vi varmt rekommendera våra konsultutbildningar som utvecklar dig inom konsultrollen. Efter avslutad utbildning erhåller du nya och relevanta kunskaper, samt modeller och verktyg som du omgående kan utnyttja i praktiken.

Läs mer om våra konsultutbildningar.

Företagsanpassade utbildningar

Beroende på vilken bransch ni verkar inom och vilka utmaningar ni står inför, kan kompetensutvecklingen variera från företag till företag. På ExMI har ni därför även möjligheten att skräddarsy utbildningar för chefer och konsulter. På så sätt får ni både ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ som även säkerställer att ni innehar rätt kompetens inom företaget!

Läs mer om våra företagsanpassade utbildningar.