Dina anställda är verksamhetens främsta tillgång. Att ni fokuserar på kontinuerlig kompetensutveckling av personal kan därför avgöra hur väl ni konkurrerar mot andra i branschen.

Innehåll

  • Därför vill du kompetensutveckla din personal
  • Kompetensutvecklas
  • Utvecklas hos Exmi

Därför vill du kompetensutveckla din personal
Kompetens beskriver alla personliga faktorer som påverkar hur väl du eller dina anställda utför ett jobb. Sammantaget kan man beskriva begreppet kompetens som en kombination av teoretisk och praktisk kunskap, som är insamlat genom exempelvis arbetslivserfarenhet och sociala färdigheter. Även dina personliga egenskaper, drivkrafter och värderingar påverkar hur du utför ett arbete, och därigenom din kompetens.

Många verksamheter står inför utmaningen att även fortsättningsvis kunna konkurrera mot andra företag. Säkerställandet av företagets egna inre kompentenser är därför avgörande när det kommer till att garantera verksamhetens konkurrenskraft.

Förnyelse, utveckling och att ständigt ligga steget före blir allt viktigare när det kommer till att behålla och stärka företagets lönsamhet. Kompetensutveckling handlar kort sagt bland annat om möjligheten för personal och chefer att utveckla sig i sitt arbete, men även om möjligheten till personlig utveckling.

Genom att uppmärksamma och uppmuntra dina anställdas styrkor stärker du redan befintliga förmågor, samtidigt som de får möjlighet att ta fram och visa dolda talanger. Detta kommer att resultera i en ökad självkänsla och ett bättre utfört arbete.

Att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling av hela verksamheten är därför direkt nödvändigt för fortsatta möjligheter till framgång. De digitala förändringarna gör den ständiga förnyelsen av kunskaper även ännu viktigare.

Kompetensutvecklas med Exmi

Som chef bör du genomföra kontinuerliga kompetenskartläggningar av verksamheten. Först då blir du medveten om hur väl ni är rustade för att möta morgondagens utmaningar. Som vi redan berättat tidigare så är dina anställda, med rätt kompetens, verksamhetens främsta tillgång. Du som chef är dessutom ansvarig för att se till så alla besitter den kunskap som är nödvändig.

Det vanligaste och kanske mest effektiva sättet för detta är att utbilda sina anställda. Beroende på vilken form att kompetensutveckling ni är i behov av så erbjuder vi flera kurser och utbildningar med affärer och framgång i fokus. Nedan listar vi ett urval av alla våra ämnen:

 

  • Affärsekonomi och verksamhetsstyrning
  • Strategisk planering
  • Digital marknadsföring
  • Riskbedömning i affärer
  • Konsumentbeteende

Det är självklart viktigt att även du som chef ser till att förnya, förbättra och utveckla dina egna kunskaper. Som ledare bör man nämligen sätta högre krav på sig själv än på sina anställda. Det är faktiskt du som sätter ribban för hur ett arbete bör utföras, därför bör du också ge dem verktygen för att göra detta.

Utvecklas hos Exmi

Vill du få bättre förståelse för hur du leder en organisation framåt och hur man uppnår framgång? Då kan du med fördel välja att läsa någon av våra utbildningar. Vi ger dig verktygen att skapa och utveckla goda incitament för hela organisationen, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare och rådgivare.

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!