När ett företag står inför en lågkonjunktur måste företagsledningen agera proaktivt, beslutsamt och med eftertanke för att navigera genom utmaningar och säkerställa företagets överlevnad och långsiktiga framgång. Här är några rekommendationer för hur företagsledningen bör agera under sådana förhållanden:

 • Gör en noggrann analys av företagets finansiella situation. Detta inkluderar att granska kassaflödesprognoser, likviditetsreserver, skuldsättningsgrad och andra nyckeltal.
 • Identifiera områden där kostnader kan minskas utan att skada kärnverksamheten. Det kan innebära att skära ned på icke-essentiella tjänster, minska lager eller frysa anställningar.
 • Om möjligt, leta efter nya inkomstkällor eller marknader för att kompensera för minskade intäkter inom kärnverksamheten.
 • Kommunicera med dina kunder och förstå deras utmaningar. Erbjud flexibilitet, till exempel genom betalningsplaner, för att behålla dem och stärka relationerna för framtiden.
 • Justera lagerhållning baserat på förändrad efterfrågan för att frigöra bundet kapital och minska kostnader för osålt lager.
 • Om möjligt, förhandla om avtal med leverantörer, hyresvärdar eller andra partners för att uppnå bättre villkor under svåra tider.
 • Var proaktiv med skuldförvaltning. Om du tror att det blir svårt att uppfylla skuldåtaganden, ta kontakt med kreditgivare i förväg för att diskutera möjliga lösningar.
 • Även om det kan vara nödvändigt att göra uppsägningar, se till att skydda nyckelpersonal och den kunskap och kompetens som är avgörande för företagets framgång.
 • Lågkonjunkturer kan vara en tid för innovation. Överväg att anpassa dina produkter eller tjänster till den förändrade marknaden eller att utforska nya affärsmodeller.
 • Utnyttja tiden genom att investera i utbildning av personalen (ExMI), vilket kan betala sig när ekonomin vänder uppåt igen.
 • Gör en djupgående analys av företagets långsiktiga strategi och justera den utifrån den nya ekonomiska verkligheten.
 • Håll medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter informerade om företagets situation och de åtgärder som vidtas.
 • Medan det är viktigt att hantera omedelbara utmaningar, är det också kritiskt att behålla ett långsiktigt perspektiv och förbereda sig för den oundvikliga återhämtningen.

Genom att agera beslutsamt, men med omtanke, kan företagsledningen inte bara hjälpa sina företag att överleva en lågkonjunktur, men även positionera dem för framgång när ekonomin börjar återhämta sig.
Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!