Affärsekonomisk riskbedömning är en process för att identifiera, värdera och hantera de risker som kan påverka företagets lönsamhet och prestanda. Här är några steg som kan hjälpa till att göra en ekonomisk riskbedömning:

Identifiera potentiella risker
Den första steget i riskbedömningen är att identifiera de potentiella riskerna som kan påverka företaget. Detta kan göras genom att titta på faktorer som påverkar företaget, som marknadsförhållanden, konkurrens, teknologisk utveckling, ekonomiska förändringar och förändringar i lagstiftningen.

Värdera riskerna
När man har identifierat potentiella risker, är det viktigt att värdera deras inverkan på företaget. Detta kan göras genom att undersöka deras troliga frekvens och svårighetsgrad, samt deras förväntade kostnader och potentiella vinster.

Prioritera riskerna
Efter att ha värderat riskerna, bör man prioritera dem baserat på deras inverkan på företaget. Detta kan göras genom att sätta upp en matris eller någon annan metod där man jämför de olika riskerna med varandra.

Utveckla åtgärdsplaner 
När man har prioriterat riskerna, är det dags att utveckla åtgärdsplaner för att hantera dem. Dessa planer bör innehålla detaljerade åtgärder som ska vidtas för att minimera eller eliminera riskerna, samt kostnader och tidsramar för att genomföra dessa åtgärder.

Implementera åtgärdsplaner
När åtgärdsplanerna är utvecklade, är det viktigt att genomföra dem. Detta innebär att samla in nödvändiga resurser, utbilda personal och andra personer som påverkas av åtgärdsplanerna, samt implementera kontrollåtgärder för att se till att åtgärdsplanerna efterlevs.

Övervaka och uppdatera 
Riskbedömningen är inte en engångsprocess, det är viktigt att övervaka och uppdatera den regelbundet för att se till att den är aktuell.


Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!