Undersökningar visar att anställda som trivs på sitt jobb presterar bättre. Att få dina medarbetare att trivas är således en viktig uppgift för dig i ledande ställning. Vi tänkte därför dela med oss av fyra tips för att öka trivseln på arbetsplatsen.

Innehåll

  • Forskning kring trivsel på arbetsplatsen
  • Praktiska tips för att öka trivseln
  • Utveckla ditt ledarskap med ExMi

Forskning kring trivsel på arbetsplatsen

Som tidigare nämnts finns det undersökningar som visar att anställda som trivs på jobbet presterar bättre. En beräkning från Gallupinstitutet visar exempelvis att produktiviteten och lönsamheten är upp till 20 procent högre i företag med hög generell engagemangsnivå.

En kvalitativ studie som gjorts inom ämnet visar på vilka fem faktorer som är av största vikt för att skapa en hög grad av arbetstrivsel. Dessa är sociala interaktioner, kommunikation, uppskattning, motivation samt lön och förmåner.

Givande arbetsuppgifter är en annan faktor som svenskarna värderar högt när det kommer till trivsel på arbetsplatsen, enligt en undersökning från Yougov. För att skapa en trivsam stämning och högpresterande medarbetare, är det således dessa faktorer som du bör se till att tillfredsställa som chef.

Praktiska tips för att öka trivseln

Nedan följer våra bästa tips för att öka trivseln enligt de tidigare nämnda trivselfaktorerna:

1. Gemensamma pauser

Pauser är ett utmärkt sätt att låta dina medarbetare fylla på energireserven. Genom att säkerställa att pauserna sker gemensamt kan du också säkerställa att det sker sociala interaktioner, vilket är en viktig trivselfaktor.

2. Var tydlig i din kommunikation

En annan viktig trivselfaktor är kommunikation. De anställda vill känna att de vet vad som händer inom organisationen, både nu och inom en nära framtid. Se därför till att vara tydlig i din kommunikation. Kanske kan du en gång i månaden samla och informera de anställda om beslut som tagits av ledningsgruppen?

3. Se till att alla blir sedda

För medarbetare är det viktigt att känna sig uppskattade och sedda. Något som förutsätter att dem vet vad dem ska göra, varför dem ska göra det och, såklart, att du som chef tar dig tid att visa uppskattning för detta.

Se därför till att avvara tid för personliga möten med samtliga medarbetare. På så sätt säkerställer du att alla blir sedda och känner sig uppskattade.

4. Se till att medarbetarna kan utvecklas

Givande arbetsuppgifter är en annan viktig trivselfaktor för svenskarna. För att säkerställa att dina medarbetare upplever sina arbetsuppgifter som givande både nu och i framtiden, gäller det att de har chansen att utvecklas i sin roll.

Se därför till att det finns en personlig kompetensförsörjningsplan som även kommuniceras till respektive medarbetare. Något som också ser till att ni lever upp till trivselfaktorerna motivation och förmåner.

Utveckla ditt ledarskap med ExMi

Om du vill utveckla ditt ledarskap och se till att du har rätt verktyg för att skapa trivsel på arbetsplatsen, kan du med fördel ta hjälp av oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.

 

Bland vårt utbildningsprogram hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer.