En ledningsgrupp har ett av de viktigaste uppdragen i hela organisationen. Trots detta är många verksamheter omedvetna om hur de ska använda gruppens kompetens på bästa sätt, vilket drabbar organisationen på ett negativt sätt. I den här artikeln vill vi därför dela med oss av våra bästa tips för hur du utvecklar och effektiviserar er ledningsgrupp.

Syftet med en ledningsgrupp

En ledningsgrupp är det högsta beslutande organet i en organisation och har som syfte att ta beslut som gynnar hela verksamheten. I ledningsgruppen sitter personer från verksamhetens alla delar, allt från chefer, medarbetare med unik kompetens samt personer som har en nyckelroll i organisationen. På så sätt kan man fatta gynnsamma beslut som möter behov och intressen hos hela organisationen.

Det är däremot många verksamheter som känner viss osäkerhet kring vad som faktiskt bör ingå i- och hur de ska arbeta med ledningsgruppen. Då fallerar snabbt hela syftet med gruppen och dess effektivitet.

Så utvecklar ni er ledningsgrupp

Det är svårt att säga hur just er ledningsgrupp bör se ut. Alla organisationer är nämligen olika stora och består av olika roller. Däremot vill vi dela med oss av tre tips som alla typer av ledningsgrupper tjänar på att utgå från:

  1. Fråga dig själv ”vilket syfte har ledningsgruppen” - Om du inte kan svara på den frågan bör du fråga dig själv tre följdfrågor - Varför finns gruppen, vilken roll har du i gruppen och lyckas ni skapa värde för alla delar i verksamheten? Om du inte lyckas svara på dessa bör ni sätta er ner tillsammans i ledningsgruppen och gå igenom vilket syfte ni har.

  1. Bilda gemensamma mål - Tillsammans måste ni i ledningsgruppen sätta upp ett eller några gemensamma mål som ger en tydlig bild av uppdraget. Vad prioriterar ni på kort och lång sikt? Sätt upp strategier för att nå dit!

  1. Balansera gruppens olika intressen - Alla ledningsgrupper formas av olika privata och enskilda intressen. För att dessa inte ska bli en motsättning för ert gemensamma uppdrag måste dessa balanseras på ett effektivt sätt. Ett tips kan vara att sätta upp gemensamma principer för hur ert uppdrag ska utföras med förståelse till hela organisationens intressen och förväntningar.

  1. Möten med tydlig agenda - För att bli så effektiva som möjligt är det viktigt att era möten följer en tydlig agenda. Ingen i organisationen ska behöva fundera över vad ni gör och det kan därför vara ett tips att bjuda in verksamheten som åhörare på mötet. Kanske även låta dem komma med förslag på punkter som bör tas upp i ledningsgruppen. Tänk dock på att alla frågor inte behöver ta en omväg runt ledningsgruppens bord - men vilka det är kan endast ni bestämma.

Utveckla er ledningsgrupp med hjälp av Exmi

Förhoppningsvis känner du nu att du har större förståelse för ledningsgruppens syfte, och samtidigt fått några hjälpsamma verktyg för hur ni kan utveckla er effektivitet.

Om du vill få ännu bättre förståelse för hur du leder en organisation framåt och hjälper den att uppnå framgång kan du med fördel välja att läsa någon av våra utbildningar. Vi ger dig verktygen för att skapa och utveckla goda incitament för hela organisationen, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare och rådgivare.

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer.