I Sverige råder det en påtaglig kompetensbrist som påverkar såväl enskilda organisationer som den svenska ekonomin. Företagsutbildningar och kompetensinvesteringar måste således öka för att både tillväxten och konkurrenskraften i Sverige ska fortsätta att vara stark. I denna artikel tänkte vi därför fördjupa oss inom ämnet, samt berätta mer om de företagsutbildningar vi erbjuder.

Innehåll

  • Varför behövs företagsutbildning?

  • Fördelar med företagsutbildningar

  • Våra företagsanpassade utbildningar

Varför behövs företagsutbildning? 

I dagsläget är Sverige det land inom Europa som har störst andel av befolkningen verksamma inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Många utav våra organisationer är också världsledande inom respektive affärsområde, vilket innebär att vi främst bidrar och konkurrerar med kompetens på den internationella marknaden. 

Trots detta föreligger det också en stor påtaglig kompetensbrist som gör att både den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Sverige riskerar att minska ordentligt. Faktum är att problemet är så pass tydligt att det står ut i världsomfattande jämförelse. 

För att inte detta ska ske krävs det att kompetensinvesteringar i företagsutbildningar ökar och det rejält. De måste drastiskt öka bland såväl styrelsemedlemmar som chefer och anställda för att säkerställa att hela organisationen får bekräftelse på att det de gjort hittills har varit rätt, samtidigt som de får djupare kunskaper inom befintliga och nya affärsområden. 

Sammanfattningsvis behövs alltså företagsutbildningar för att: 

  • Sveriges ekonomiska tillväxt inte ska bromsa in.

  • Vi ska kunna fortsätta konkurrera med vår kompetens på den internationella marknaden.

  • Säkerställa att organisationer har gjort rätt saker för att nå framgång.

  • Företagsledningar och anställda ska få djupare kunskaper inom befintliga och nya affärsområden.

  • Kunna handskas med den ökade globaliseringen.

Fördelar med företagsutbildningar

Vi är alla medvetna om att organisationer redan besitter stor kunskap och det mesta har många redan i sig. En stor fördel med en företagsutbildning är således att ni får möjlighet att fördjupa dessa kunskaper och samtidigt lära er nya verktyg och metoder som direkt kan implementeras i det dagliga arbetet. På så sätt kommer samtliga deltagare att växa i sin yrkesroll samtidigt som er organisation kommer att uppnå förbättrade resultat. 
En annan stor fördel med denna typ av utbildningar är att de många gånger kan anpassas efter just era förutsättningar och behov, vilket gör att ni får högsta möjliga utväxling av investeringen. I många utav våra företagsanpassade utbildningar utgår vi exempelvis från verkliga utmaningar som er organisations ställts inför. 

Genom att erbjuda utbildningar och öka kompetensinvesteringarna även för de anställda, säkerställer det att de också besitter rätt kunskaper och har möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget. Något som i sin tur gör att ni kan betraktas som en attraktiv arbetsgivare och därigenom lyckas rekrytera många talanger.

Våra företagsanpassade utbildningar

Som du märker är fördelarna med de företagsanpassade utbildningarna många. Nedan kan du läsa mer om några av de utbildningar vi erbjuder till organisationer:

Strategiskt Ledarskap - Executive Management Program

Denna utbildning vänder sig till dig som har en ledande position i ett mindre eller medelstort bolag eller inom offentliga sektorn. Under undervisningen kommer du att få lärarledd handledning och fokus ligger på ledningens framtidsfrågor inom områdena kompetensförsörjning, digitalisering och utveckling. 
Läs mer om utbildningen Strategiskt Ledarskap EMP.

Affärsekonomiska Beslut och Styrning

Denna utbildning vänder sig till chefer, konsulter, HR-medarbetare eller också andra personer i ledande positioner. Målet med denna utbildning är att du ska få utökade kunskaper inom affärsekonomi för att kunna fokusera mer på lönsamhetsutveckling samt kunna diskutera resultat, marginaler, nyckeltal och andra ekonomiska begrepp.
Läs mer om utbildningen Affärsekonomiska Beslut och Styrning.

Ledningsgrupp

Som namnet antyder vänder sig denna utbildning till medlemmar inom ledningsgruppen och syftar till att skapa en starkare och mer högpresterande grupp, vilket i sin tur leder till ett välmående bolag.
Läs mer om utbildningen Ledningsgrupp. 

Gör som många andra och ansök till någon av våra företagsutbildningar redan idag. 

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat: