Vid ett flexibelt lärande tas individens enskilda behov och förutsättningar i beaktning. Det skapar fördelaktiga möjligheter för varje individ i gruppen. I den här artikeln berättar vi mer om fördelarna med ett flexibelt lärande.

Innehåll

-Vad innebär flexibelt lärande?

-Stora fördelar med våra utbildningar

-Utvecklas tillsammans med Exmi

Vad innebär flexibelt lärande?

Det traditionella lärandekonceptet fokuserar på att utbilda hela gruppen. Ett flexibelt lärande fokuserar i stället på att utbilda varje enskild individ i gruppen. Man utgår därmed från den enskildes behov och förutsättningar och anpassar kunskapsinhämtningen till elevens egna förmågor. Det resulterar i att deltagaren kommer känna mer entusiasm och få större möjligheter att lyckas med studierna.

Hur vi tar till oss information och ny kunskap är nämligen väldigt individuellt. Det som fungerar för en person behöver inte fungera för alla andra. Det är med andra ord inte optimalt att utgå från att en hel grupp tar till sig saker på samma sätt. Det flexibla lärandet utgår därför från kunskapsplanen men ger alla elever möjlighet att själva bestämma hur de vill ta till sig kunskapen.

Ett vanligt inslag i det flexibla lärandet är exempelvis seminarieledda utbildningar online med inslag av aktiviteter och självstudier. Då får du stora möjligheter att själv bestämma över tid, plats, tempo, form och hur du vill studera. Deltagaren får därför ta mer eget ansvar och som lärare utgår man från att deltagaren får sitt jobb gjort.

Detta möjliggör för en utvecklande flervägskommunikation mellan lärare och studenter. Målet med det flexibla lärandet är att studenterna ska vara engagerade och delaktiga i sina egna studier för att själv vilja driva sina nya kunskaper framåt.

Stora fördelar med våra utbildningar

Sedan starten 1989 har vi specialiserat oss på att utbilda chefer, ledare och andra nyckelpersoner inom näringslivet. Våra program bygger på individuell utveckling och låter dig inspireras till att fortsätta växa i din ledande ställning. Sammantaget resulterar våra utbildningar i lönsammare och säkrare affärer som gagnar både dig och företagets tillväxt.

Fördelarna med våra utbildningar är framför allt att du kommer få nya värdefulla kunskaper om hur man leder en organisation framåt och hur man uppnår nya framgångar. Du får dessutom stor frihet att studera precis som du vill, när och var du vill. Det blir därför möjligt att kombinera studierna med både jobb, familj och andra intressen.

Vi har stor erfarenhet av att skräddarsy utbildningar så att de passar dina specifika behov. Därför är våra utbildningar ett kostnadseffektivt alternativ för dig som önskar individuell anpassning, flexibla möjligheter och riktigt bra kunskaper.  

Utvecklas tillsammans med Exmi

Vill du få bättre förståelse för hur du på ett individuellt sätt leder en organisation framåt samt hur man uppnår framgång? Då kan du med fördel välja att läsa en utbildning hos oss. Vi ger dig verktygen att skapa och utveckla goda incitament för hela organisationen, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare och rådgivare.

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat: