Konkurrensen på världsmarknaden är idag stor samtidigt som utvecklingen går framåt i en väldig fart. För att kunna vara med och tampas på toppen gäller det att säkerställa att man som organisation besitter de kompetenser som behövs i såväl nutid som framtid. Något som kräver en lyckad kompetensinventering!

Innehåll

  • Vad är en kompetensinventering?
  • Så genomför du en kompetensinventering
  • Vidareutveckling hos ExMi

Vad är en kompetensinventering?

Även om området kompetensinventering är komplext har det ett tydligt syfte. För att kortfattat förklara området innefattar det en rad olika modeller, vilka används för att ge organisationer en ökad självinsikt och förståelse för de kompetenser som finns i bolaget.

Anledningen till att man vill kartlägga medarbetarnas kompetenser är för att kunna fatta välgrundade beslut. Beslut som är viktiga för att uppnå såväl kort- som långsiktiga mål. Som bekant går den digitala utvecklingen fort framåt, vilket innebär att det främst kommer att vara kompetens som är den stora utmaningen framöver.

De organisationer som lyckas med kompetensinventeringen, arbetar med medarbetarutveckling och ställer om sig för framtiden är också de som kommer att vara framgångsrika.

Så genomför du en kompetensinventering

Nedan har vi samlat våra bästa tips för att lyckas kartlägga den kompetens som finns i bolaget:

1. Utgå ifrån era behov – Alla insatser man gör inom en organisation bör grunda sig i ett behov. När det kommer till inventeringar av detta slag är det därför viktigt att tidigt betona de kompetensområden man vill koncentrera sig på. När man väl har valt område är det nämligen enklare att ta reda på vilka kompetenser som behöver utvecklas.

2. Ta hjälp av strategier och mål – Upplever ni svårigheter med att sätta fingret på era behov, kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av affärsplanens strategier och mål. Som organisation har ni med största sannolikhet tydliga strategier och mål för framtiden. Om er målsättning är att bli en av de marknadsledande aktörerna inom ert område – vilka kompetenser kommer då att behövas? 

 

3. Analysera den befintliga kompetensen – När ni väl är medveten om vilka områden ni ska fokusera på, är det dags att analysera den kompetens som finns i dagsläget. Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns på både kort och lång sikt?

4. Sätt upp en plan – Efter att ni definierat era behov och analyserat den befintliga kompetensen, är nästa steg att sätta upp en plan för att nå önskat resultat. Vilka insatser ska göras? När och hur ska de göras? Hur kan vi följa upp planen och säkerställa att den efterföljs?

5. Låt det ta tid – Det må låta klyschigt, men Rom byggdes inte på en dag. Det gör sällan en framgångsrik organisation heller. Det är också därför som det är viktigt att påbörja inventeringen och planeringen av den strategiska kompetensutvecklingen i god tid.

Vidareutveckling hos ExMi

På Executive Management Institute är vi väl medvetna om vikten av att arbeta med kompetensutveckling. Med anledning av detta erbjuder vi flertalet givande utbildningar som passar medarbetare som vill ta nästa steg inom organisationen. De som vill bli ledare eller också utvecklas i sin nuvarande ledarroll.

Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du som medverkar får verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Intresserad av att lära dig mer? Samtliga våra utbildningar går online (distans) och är lärarledda.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat: