När man väl har börjat klättra i karriärstegen är det lätt hänt att man tappar fokus. Många tenderar nämligen att bli vilsna då de upplever att de inte kan ta utvecklas ytterligare. Nå nya höjder. För att alltid sträva efter nya mål gäller det därför att sätta upp en tydlig karriärplan, vilket vi hade tänkt berätta mer om i denna artikel.

Innehåll

  • Vad är en karriärplan?
  • Tips när du utformar din karriärplan
  • Vidareutvecklas hos ExMi

Vad är en karriärplan?

Precis som namnet antyder är denna typ av planering till för att kartlägga dina kort- och långsiktiga mål. De långsiktiga målen är viktiga för att visualisera framtiden. Vart du vill nå helt enkelt. När du väl är medveten om detta är det nämligen lättare att planera vilka steg du behöver ta för att nå dit. Det vill säga de kortsiktiga målen.

En felaktig bild hos många är att en karriärplan alltid måste innebära att man byter arbetsplats. Så behöver däremot inte vara fallet. På kort sikt kan istället målet vara att utvecklas inom sin nuvarande yrkesroll, alternativt inom det bolag man för närvarande arbetar på.

Den främsta fördelen med denna typ av plan är att du erhåller ett fokus. När du väl vet vart du vill är chansen större att du blir lugnare, effektivare och mer metodisk i ditt handlande. Med största sannolikhet kommer du även att känna dig gladare i största allmänhet.

Tips när du utformar din karriärplan

Nedan delar vi med oss av våra bästa tips för att komma igång och planera din karriär och framtid:

1. Börja med reflektion – Det allra viktigaste när du planerar din karriär är att utgå ifrån dig själv och dina egna drivkrafter. Oftast tar det ett bra tag innan man kommer på vad det är man egentligen vill ägna sig åt framöver. Till att börja med bör du därför ge dig själv tid för reflektion.

2. Fundera på dina styrkor – När du väl har kommit fram till ett eller flera långsiktiga mål, är det dags att kartlägga din kompetens. Vad är det egentligen som du är bra på? Vilka kunskaper och erfarenheter har du lyckats samla på dig hittills? Hur har du utnyttjat dem?

Det är väldigt sällan som tidigare erfarenheter inte kan användas i andra roller och branscher. Var därför noga med att inte begränsa dig själv. Dina tidigare erfarenheter kan garanterat komma till nytta på ett eller annat sätt, även inom andra verksamhetsområden!

3. Fundera på vilken kompetensutveckling som är nödvändig – Med det sagt så kommer du troligtvis behöva utveckla en eller flera kompetenser i vart fall. Fundera därför på vilka färdigheter eller kunskaper som är nödvändiga för att nå såväl kort- som långsiktiga mål.

4.Fundera på om du behöver något särskilt stöd – Det är sällan som man klarar av att göra stora förändringar på egen hand. Med anledning av detta är det därför viktigt att fundera på vem du behöver stöd från? Det kan vara en medarbetare, någon som du ser upp till, någon som har gjort samma resa som du vill göra eller också din fästmö.

5. Fundera och planera inför eventuella hinder – Allt är inte alltid en dans på rosor. Det finns mycket som kan gå fel. I din karriärplan bör du därför kartlägga vilka möjligheter du har. Vilken utveckling i samhället, politiska beslut, konjunkturer och liknande kan påverka dina möjligheter?

Vidareutvecklas hos ExMi

Utbildning är ett av dem bästa sätten att vidareutvecklas på. Med anledning av detta erbjuder vi på Executive Management Institute flertalet givande utbildningar för dig som vill ta nästa steg i karriären. De passar dig som vill bli ledare eller också utvecklas i sin nuvarande ledarroll.

Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du som medverkar får verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!