Som ledare får du möjlighet att arbeta i en mycket givande roll. Ledarrollen är också mycket krävande och ständig vidareutveckling behövs. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av tips för att utveckla ditt ledarskap.

Innehåll

  • Därför är det viktigt med ledarskapsutveckling
  • Så utvecklar du ditt ledarskap
  • Vidareutvecklas hos ExMi

Därför är det viktigt med ledarskapsutveckling

Det finns många förutfattade meningar om ledarrollen. En utav dem är att man som ledare inte behöver vidareutveckla sina kunskaper. Man har nått toppen och kan därför luta sig tillbaka på de kunskaper och erfarenheter som tagit en till denna position. Ett sådant antagande är däremot helt felaktigt.

Troligtvis finns det ingen annan roll som kräver lika mycket vidareutveckling som ledarrollen. Anledningen till detta är att du som ledare måste kunna arbeta både strategiskt och operativt inom en mängd olika områden.

Till det strategiska arbetet hör exempelvis att sammanställa både kort- och långsiktiga målsättningar. Något som i sin tur kräver djup kunskap inom en mängd olika områden. Bland annat måste du kunna genomföra en omvärldsanalys, besitta ekonomiska kunskaper samt vara kapabel att arbeta med verksamhetsstyrning.

Inte nog med detta så är du också tvungen bemästra det operativa arbetet. Något som innebär att du måste kunna skapa högpresterande team, men också handskas med uppgifter som konflikthantering, svåra samtal och medarbetarutveckling, för att bara nämna några av arbetsuppgifterna.  

Som du säkerligen börjar förstå är alltså ledarrollen mycket komplex, vilket kräver kontinuerlig vidareutveckling. Nedan tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för att utveckla ditt ledarskap.

Så utvecklar du ditt ledarskap

1. Kommunicera mera – Det finns många undersökningar där ute som tyder på att ledare spenderar allt för mycket tid åt det strategiska arbetet. Något som gör att kommunikationen med medarbetarna blir lidande vilket också medför negativa konsekvenser för organisationens övergripande mål.

För att förhindra detta och samtidigt utveckla ditt ledarskap gäller det att kommunicera mera. Försök också att lära dig hur både du och dina medarbetare fungerar i olika situationer. På så sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för att vara tydlig i din kommunikation.

2. Var självsäker – Att vara ledare är väldigt roligt. Framförallt när det går bra för organisationen och man får ta emot mycket beröm. Inte alls lika lätt är däremot när det går dåligt för organisationen och man som ledare får utstå mycket kritik. I sådana fall är det lätt att man tappar fokus från det övergripande målet, vilket också smittar av sig på medarbetarna.

För att fortsätta utstråla självförtroende och kunna leda dina medarbetare även under tuffare tider, gäller det att utveckla det förstnämnda. Ett av de bästa sätten att förbättra ditt självförtroende är att bli medveten om de saker du redan åstadkommit. Sammanställ en lista över de prestationer som du är nöjd med.

3. Uppmuntra medarbetarnas beteende – För att skapa en högpresterande grupp gäller det att samtliga individer känner sig delaktiga. Analysera därför vilka beteenden hos dina medarbetare som bidrar till att organisationen uppnår sina viktigaste mål. Uppmuntra sedan dessa.

4. Våga delegera mer ansvar – Att delegera ansvar till medarbetare är viktigt för att de ska känna sig delaktiga och uppmärksammade. Det är också betydelsefullt för att visa att du litar på dina medarbetare. Se därför till att våga delegera mer ansvar när det är nödvändigt och befogat.

5. Lyssna på dina medarbetare – Som ledare är det viktigt att kunna lyssna och ta till sig av såväl information som konstruktiv kritik. Underskatta därför inte de dagliga samtalen med dina medarbetare. De har oftast ett annat och betydelsefullt perspektiv på saker och ting. Ställ fler frågor än du ger svar, och låt medarbetaren själv sätta ord på sina utmaningar och lösningar.

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. En ledare som framgångsrikt kan styra organisationen i såväl nutid som framtid. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!