Kraven på ekonomisk kunskap är idag stor inom allt fler befattningar, inte minst för dig som arbetar som chef, konsult eller har någon annan ledande roll. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om de möjligheter som finns för dig som vill förbättra dina ekonomiska kunskaper, samt vilka mål och fördelar denna typ av utbildning innebär.

Innehåll

  • Ekonomiska vidareutbildningar
  • Mål & fördelar med ekonomiska utbildningar
  • Studera affärsekonomi hos ExMi

Vidareutbildningar inom ekonomi

Som nämnts tidigare krävs det idag stor ekonomisk kunskap från dig som chef, konsult eller annan beslutsfattare. Något som du kanske inte räknade med när du först anställdes. Som chef har du dock väldigt många ekonomiska uppgifter, vilket bland annat kan vara att minska kostnader, beräkna och tolka nyckeltal, samt veta vilken kalkylmetod som ska användas för att nå lönsamhet.

Beroende på din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet kan dock olika utbildningar bli aktuella och hos oss på ExMi går det även att få företagsanpassade ekonomiprogram som skräddarsys efter behov.

Oavsett tidigare erfarenhet är det naturligtvis en stor fördel om du har ett gediget intresse för siffror. Likaså goda sociala och språkliga kunskaper ger dig en fördel såväl under som efter avslutad utbildning. Är du dessutom en bra föredragshållare som kan få även de mest komplicerade ekonomiska beräkningarna begripliga för andra, är detta ett stort plus.

Mål och fördelar med ekonomiska utbildningar

Målet med denna typ av utbildning kan självklart variera beroende på vilken befattning du har, men fördelarna är däremot desamma. Efter en ekonomisk utbildning kommer du att ha utvecklat ett mer strategiskt tänkande och besitta kunskapen att lösa problem i praktiken.

Du kommer även att utveckla en större förståelse för ekonomiska rapporter, resultat, marginaler, nyckeltal, budgetering och ekonomiska analyser bland mycket annat. Med andra ord sådant som krävs för att du som beslutsfattare ska kunna föra diskussioner med dina kollegor och vara delaktig i de beslut som fattas.

Studera affärsekonomi och verksamhetsstyrning hos ExMi

Om du arbetar som chef, konsult eller har någon annan beslutsfattande roll som kräver utökade ekonomiska kunskaper, kan du med fördel studera hos oss på ExMi. Vi erbjuder en givande utbildning som ger dig praktiska kunskaper samtidigt som du stärker din ekonomiska kompetens.

Nedan kan du läsa vad en utav deltagarna tyckte om utbildningen:

”Med kursen Affärsekonomiska Beslut och Styrning har jag fått en mängd nya kunskaper och ökat självförtroende som stärkt mig i mitt dagliga arbete. Kursens kvalitativa upplägg som en distansutbildning, med anpassat kursinnehåll utifrån mina behov, gav mig stor möjlighet att kunna fokusera och fördjupa mig inom de områden jag haft störst behov av. Med konstruktiva och regelbundna möten för genomgång av varje session, kunde jag hantera både arbetsliv och privatliv på ett optimalt sätt.”

”Kursen Affärsekonomiska Beslut och Styrning har verkligen bidragit med ökad kunskap både till mig i min yrkesroll och till företaget jag jobbar för. Att blanda teori med praktiska exempel från verkligheten gör att lärandet gåt fort vilket leder till ett omedelbart mervärde.”

Läs mer om utbildningen Affärsekonomiska Beslut och Styrning.