För ledare är ekonomikunskaper avgörande för att fatta informerade beslut och driva verksamheten framåt. Här är några viktiga aspekter av ekonomikunskaper för ledare:

Förståelse för Företagsekonomi:

  • Grundläggande Begrepp: Ledare bör ha en solid förståelse för grundläggande ekonomiska termer som intäkter, kostnader, inbetalningar, utbetalningar, likviditet och soliditet.
  • Helhetssyn: Att förstå sambandet mellan olika resurser (likvida medel, tillgångar, personal) och resultat är viktigt. Det hjälper ledare att fatta effektiva beslut och optimera verksamheten.

Bokföring och Årsbokslut:

  • Bokföring: Ledare bör ha en grundläggande förståelse för bokföring. Det innefattar att hantera företagets ekonomiska transaktioner, inklusive verifikationer, grundbok, huvudbok, resultaträkning och balansräkning.
  • Årsbokslut: Att kunna tolka och använda årsbokslut är viktigt för att utvärdera verksamhetens prestationer och planera för framtiden.

Skatter och Investeringar:

  1. o    Skatter: Ledare bör ha grundläggande kunskap om skattelagstiftning och hur den påverkar verksamheten.
  2. o    Investeringar: Förståelse för investeringsbeslut och hur de påverkar lönsamheten är avgörande.

 Utbildning för Ledare:

  • Ekonomi för Ledare: Det finns specialanpassade utbildningar för ledare som ansvarar för ekonomin i en grupp, enhet eller hela företaget. 
  • Att ha en god förståelse för ekonomi ger ledare verktyg att fatta välgrundade beslut och driva verksamheten mot framgång.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!