Det strategiska ledarskapet

För att kortfattat summera det strategiska ledarskapet handlar det om att lyfta blicken och planlägga organisationens visioner och mål, samt hur man ska ta sig dit. Det strategiska ledarskapet vänder sig således till chefer som är verksamma på en hög organisatorisk nivå. Med andra ord de som leder med hjälp av mellanchefer och andra chefer som befinner sig i frontlinjen. 

Man skulle kunna säga att denna typ av ledarskap handlar om dåtid, nutid och framtid i symbios. Som en strategisk ledare är det nämligen viktigt att kunna titta på organisationen ur ett historiskt perspektiv – vad har varit fundamentalt för vår tillväxt och existens fram tills idag?

På samma sätt som det historiska är viktigt, är det också viktigt att kunna analysera nuläget. Vilka utmaningar ställs vi för i dagsläget och vad måste vi göra för att förbli konkurrenskraftiga inom den närmsta tiden? Med hjälp av dåtid och nutid är det även centralt att kunna blicka in i framtiden för att göra analyser angående frågeställningar och utmaningar som kommer att vara viktiga då. 

Som en strategisk ledare bör således din planeringshorisont vara mer vid än de mellanchefer du leder via. Tidshorisonten kan sträcka sig från 6 månader, men oftast betydligt längre än så. 

Utveckla ditt strategiska ledarskap hos ExMi

Om du redan arbetar på en strategisk chefsposition och vill vidareutveckla dina kunskaper, alternativt om du vill arbeta inom denna position, kan du med fördel studera hos oss på Executive Management Institute. 

Hos oss hittar du flertalet program som syftar till att utveckla ditt strategiska ledarskap, varav en är utbildningen Strategiskt chef- och ledarskap. Denna utbildning riktar sig till dig som i dagsläget är aktiv inom näringslivet och eftersträvar att bredda kunskaperna inom strategisk utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och utbilda dig hos oss på ExMi – ring oss direkt på 08 – 54471570 eller skicka ett mejl till office@exmi.se så berättar vi mer.