Att vara chef innebär ett stort ansvar med viktiga uppgifter.

Men att leda en verksamhet kan vara svårt. Då kan det vara bra att använda sig av ett chefsstöd. I den här artikeln berättar vi mer om hur du som ledare kan utvecklas i din chefsroll.

Innehåll

  • Varför chefsstöd?
  • Utbildningar som utvecklar ditt ledarskap
  • Utvecklas hos Exmi

Varför chefsstöd?
I din roll som chef ska du bland annat kunna hantera relationer, förhålla dig till strukturer, leverera resultat och leda hela verksamheten i rätt riktning. Det gäller helt enkelt att kunna balansera alla de olika delarna som ingår i ett ledarskap, vilket inte är någon lätt uppgift.

Det finns ingen chef som kan allt. Det är heller inte möjligt att bli fullärd i sin chefsroll. Därför är det många chefer som tar hjälp av ett chefsstöd för att fortsätta utvecklas i sin ledarroll. Är du exempelvis ny i din chefsroll kan du få hjälp med vilka delar av ledarskapet du bör fokusera på först. Har du varit chef under en längre period kan ett chefsstöd hjälpa dig att planera strategier som låter verksamheten ta nästa kliv.

Chefsstödet är ofta en utomstående coach som stöttar, utmanar, hjälper och handleder. Det är ett sätt för dig att hitta fokus, klarhet och lösningar på de problem som kan uppstå. Ett chefsstöd hjälper dig även att förstå vilka nästa steg som är lämpliga.

Utbildningar som utvecklar ditt ledarskap

Som ledare besitter du redan stor kunskap. Men som vi sagt tidigare så finns det alltid nya verktyg och metoder som man kan ta till sig. När du väljer att kompetensinvestera i utvecklande ledarskapsutbildningar bidrar du till verksamhetens utvecklingsmöjligheter. Dina nya kunskaper kommer dessutom göra dig till en mer attraktiv arbetsgivare.

Eftersom ledarskapsrollen och ditt chefsuppdrag kan innebära flera olika typer av utmaningar och avvägningar krävs det att du ständigt fortsätter att utveckla dina kunskaper.

Ledarskap är något som sker i relation till andra, men det är även ett verktyg som hjälper dig att skapa resultat. Dina egna och verksamhetens behov kan komma att variera, och det är viktigt att du kan balansera dessa. Hos oss kan du läsa flera olika utbildningar som utvecklar ditt ledarskap. Nedan kan du läsa om några av dessa:

Verksamhetsstyrning - För dig som är chef, konsult, HR-medarbetare eller besitter en annan ledande position. Under utbildningen lär du dig att identifiera, mäta och utveckla företagets resultat.

Företagsutveckling - För dig i ledande ställning inom mindre och medelstora företag. Utveckla dina kunskaper inom företagsledning och utvecklas i din moderna ledarroll.

Ledarskapsutveckling - Utveckla ditt ledarskap och låt din verksamhet ta nästa kliv. Lär om effektiva ledarskapsstrategier, beteendeteori, verktyg och metoder som gör dig till en starkare och bättre chef.

Utvecklas hos Exmi

Vill du få bättre förståelse för hur du för en organisation framåt och hur man uppnår framgång? Då kan du med fördel välja att läsa någon av våra utbildningar. Vi ger dig verktygen att skapa och utveckla goda incitament för hela organisationen, samtidigt som du utvecklas i rollen som ledare och rådgivare.

 

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!