Innehåll

  • Exempel på tydligt ledarskap
  • Vad ska du som chef göra?
  • Vad ska du som anställd göra?
  • Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Exempel på otydligt ledarskap

Att vara ledare för en grupp innebär tydlighet. Många upplever, på sin arbetsplats, att chefen ger dubbla signaler. Det kan exempelvis handla om ett uttalande att ”nu ska vi satsa mer på miljöfrågor” men sedan belönas arbete som inte rör miljöfrågor utan fokus ligger på något helt annat. Detta är ett exempel på ett otydligt ledarskap.

Vad ska du som chef göra?

Om du som chef upplever att du inte når fram till dina medarbetare måste du möjligtvis se över ditt sätt att leda och kommunicera på. Det finns många olika sätt att leda en grupp på och vad som fungerar bäst för just dig får du pröva dig fram till.

Om du som chef upplever att dina medarbetare misstolkar det du menar upprepande gånger måste du ändra din strategi. Ändra ditt sätt att ställa frågor och prata. Ställ frågor och försäkra dig om att budskapet har nåt fram. Så fort du märker att ett missförstånd har skett, var inte blyg att gå emellan och ordna upp situationen så fort som möjligt.

Märker du att missförstånd, kring en specifik situation upprepas? Samla ditt arbetslag och gå igenom allt igen lugnt och sansat.

Vad ska du som anställd göra?

Om du som anställd upplever att du inte förstår din chef måste du ta upp det. Säg att du tycker informationen var otydlig och var inte blyg att uttrycka vad du känner. Alla förtjänar att ha en tydlig målbild i en arbetssituation.

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Om du är ledare och upplever att ditt ledarskap är otydligt, kan du med fördel vända dig till oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.

Bland våra utbildningar ONLINE hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!