Förändringar kan antingen bli en katastrof eller succé. Vilken utgången blir beror till stor del på ledarskapet i organisationen, huruvida man är kapabel att leda företaget genom förändringen och de utmaningar som denna medför. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för att lyckas med förändringsarbetet.

Innehåll

  • Förändringar – allt vanligare i näringslivet
  • Fem tips för att lyckas leda i förändring
  • Vidareutvecklas hos ExMi

Förändringar – allt vanligare i näringslivet

Den fortlöpande digitaliseringen har under de senaste åren medfört stora förändringar i näringslivet. Traditionella arbetssätt och processer har på riktigt utmanats och ersatts av nya. Någonting som ställer stora krav på företagsledningar och andra beslutsfattare.

Med tanke på att förändringar fortsätter att bli allt vanligare i näringslivet, blir också förmågan att driva ett lyckat förändringsarbete än mer essentiellt för dagens ledare. Inte minst eftersom konsekvenserna av ett misslyckat förändringsarbete kan bli förödande.

Under de senaste åren har vi fått bevittna allt för många organisationer som inte lyckats med sitt förändringsarbete. Något som bland annat har resulterat i försämrade resultat, personalflykter och raserade bolag.

Fem tips för att lyckas leda i förändring

Att leda ett företag genom förändringar är tufft. Det är en minst sagt komplex uppgift som kräver väldigt mycket av dig som ledare. Inte minst eftersom det mesta i dessa situationer står och faller med ledarskapet. Med anledning av detta tänkte vi nedan dela med oss av våra bästa tips för att lyckas leda i förändring:

1. Motivera dina medarbetare – Alla typer av förändringar kommer att stöta på någon form av motgång. För att ge bästa möjliga förutsättningar gäller det därför att redan från början motivera till förändring. Någonting du förslagsvis kan göra genom att lyfta fram konkreta exempel som påvisar såväl betydelsen som fördelarna med förändringen.

2. Hantera uppstått motstånd – Som tidigare nämnts så kommer alla typer av förändringar stöta på motstånd. När detta väl händer så gäller det därför att kunna hantera detta på bästa sätt. För att lyckas med denna uppgift brukar det vara fördelaktigt att förstå vad motståndet grundar sig. Genom att förstå detta kan du nämligen inse vilka verktyg du behöver använda dig av.

3. Var tydlig i din kommunikation – Bristfällig kommunikation mellan ledning och medarbetare är troligtvis det vanligaste skälet till ett misslyckat förändringsarbete. Som ledare är det därför viktigt att du är tydlig i din kommunikation och får samtliga medarbetare att förstå vilken förändring som ska ske, varför den måste ske och hur tillvägagångssättet kommer se ut.  

4. Involvera dina medarbetare – På samma sätt som det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen med dina medarbetare, är det också mycket viktigt att du involverar dem i förändringsprocessen.

Medarbetarna har nämligen unika perspektiv och viktiga infallsvinklar när det kommer till att belysa och hantera uppstådda problem. Var därför noga med att lyssna på dina medarbetare och uppmuntra dem till att uttrycka sådant de uppmärksammat och har en åsikt om.

5. Räkna med att det tar tid – Det finns troligtvis ingen förändring som sker över en natt. I samband med förändringsarbetet bör du därför vara tålmodig och räkna med att det tar tid. Var även noga med att kommunicera detta till dina medarbetare.

Vidareutvecklas hos ExMi

Om du också vill lära dig att lyckas med ledarskap i förändring, kan du med fördel vidareutvecklas hos oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet lärorika utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett gynnsamt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!