Innehåll

  • Minska stressen som chef
  • Konflikter från två perspektiv
  • Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Minska stressen som chef

Följande tillvägagångssätt kan ge dig ökat förtroende samt hjälpa dig att känna dig mindre stressad:

Identifiera de situationer som ger upphov till stress. För varje situation, notera de omständigheter och åtaganden som får dig att känna särskild stress och press. Förbered dig för det värsta. Skriv upp det värsta som kan hända i varje situation.

Konflikter från två perspektiv

Hur bör eller kan du hantera de kritiska situationerna? Om det, till exempel, råder en konflikt mellan dig som chef och en annan medarbetare. Den mest uppenbara orsaken till konflikt handlar om knappa resurser. Vi kan se konflikter på från två olika perspektiv.

  1. Konflikt ses som ett sjukdomstecken. Man försöker reducera konflikter, då konflikter hindrar utveckling. Detta är den gamla, traditionella synen på problemet.
  2. Konflikt ses som drivkraft. Man utnyttjar konflikter som en språngbräda i att förverkliga nya möjligheter som kan ge positiva vinster dvs konflikter är nyttiga och vissa gånger nödvändiga för utveckling

Konflikter kan skapa stress genom din egen inställning och vad du säger till dig själv om en viss situation eller utmaning. Om du närmar dig situationer på ett positivt och öppet sätt, tål du större påfrestningar än om du redan från början har en negativ inställning. Tillåt prestationer att vara acceptabla istället för att kräva att de är perfekta. Detta kan betyda att du måste ha större tolerans med medarbetarnas prestationer. Lär dig när det är dags att släppa taget om ett projekt och betrakta det som avslutat.

Koncentrera dig på det positiva du åstadkommer. Undvik att övervärdera det negativa och undervärdera det positiva. Tillåt dig att glädjas över det positiva du åstadkommer och undvik att förstora betydelsen av tråkiga händelser.

Tänk positivt. Negativa förutsägelser blir lätt en självuppfyllande profetia. Positiva förväntningar ökar dina chanser till framgång liksom ditt välbefinnande.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!