Affärsutveckling är enligt många det roligaste men också mest utmanande när det kommer till företagande. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad affärsutveckling är, hur du kan utbilda dig till affärsutvecklare, samt vilka karriärmöjligheter som finns.

Innehåll

  • Definition av affärsutveckling
  • Hur blir du affärsutvecklare?
  • Karriärmöjligheter
  • Utbildning inom affärsutveckling

Definition av affärsutveckling

Innan vi fördjupar oss inom ämnet tänkte vi börja med att reda ut det mest grundläggande, nämligen - vad är affärsutveckling? För att kort beskriva detta område så handlar affärsutveckling om att utveckla verksamhetens affärer och dess processer. Något som görs för att öka vinsterna, optimera processer och generellt sett göra en organisation mer konkurrenskraftig.

Affärsutveckling är dock ett väldigt brett område som berör många delar av verksamheten. Framförallt handlar det däremot om utvecklingen rörande företagets visioner, mål och strategier, samt analys av de insatser som gjorts och det resultat som kunnat uppvisas. För att summera affärsutveckling handlar det kort och gott om att alltid utveckla själva affären.

Hur blir du affärsutvecklare?

Idag finns en speciell arbetstitel för de som enbart arbetar med affärsutveckling - affärsutvecklare. Vägen till att bli affärsutvecklare kan variera stort från person till person, men du behöver faktiskt inte erhålla denna titel eller yrkesroll för att arbeta med affärsutveckling. Det kan nämligen vara ett arbete som utförs av såväl styrelse som av dig i ledande ställning, exempelvis chef eller VD.

Vägen till att bli en traditionell affärsutvecklare går oftast via universitet eller högskola, men det finns också en del yrkesutbildningar som leder till att man innehar de nödvändiga kompetenserna. Det är också väldigt vanligt att man studerar på universitet, börjar arbeta och sedan väljer att vidareutbilda sig inom affärsutveckling när man nått en ledande ställning inom en organisation.

Den sistnämnda vägen är också väldigt meriterande i många avseenden eftersom affärsutveckling innehåller mycket strategi- och ekonomiarbete som de flesta erhåller efter arbetserfarenhet i en ledande ställning. Det är även väldigt fördelaktigt med praktiska erfarenheter från specifika branscher som teknik eller IT.

Karriärmöjligheter

Som du märker finns det idag ett väldigt stort behov av kompetenta personer som har möjlighet att utveckla organisationers affärer och förstärka dess konkurrenskraft på marknaden. Oavsett vilken väg du väljer att ta finns det goda möjligheter att arbeta med affärsutveckling i såväl små som stora organisationer, oavsett om du har som målsättning att ta ett övergripande ansvar eller också arbeta mer på projektbasis.

Utbildning inom affärsutveckling

Om du idag har en ledande roll inom en organisation eller också tillhör ledningsgruppen, kan du med fördel utbilda dig hos oss på Executive Management Institute (ExMI). Hos oss hittar du företagsanpassade utbildningar som syftar till att ge dig kunskaper som direkt omsätts i praktiken för att föra verksamheten framåt.

Utbildning med fokus på vidareutveckling och beslutsfattande

För dig i ledande ställning inom mindre eller medelstora företag, erbjuder vi en gedigen utbildning som utgår ifrån ett lönsamhetsperspektiv. Under utbildningen sätter vi störst fokus på företagsledningens framtidsfrågor inom kompetensförsörjning, digitalisering och utveckling.

Efter avslutad utbildning kommer du att besitta större kunskaper inom management, stärka din position i ledningen, samt besitta kunskaper som direkt kan omsättas för att vidareutveckla organisationen i praktiken.

Läs mer om utbildningen EMP Strategiskt Ledarskap.

Utbildning för ledningsgruppen

Om du däremot är medlem i ledningsgruppen och känner för att utveckla dina styrförmågor för att skapa ett högpresterande och välmående bolag, kan vi varmt rekommendera vår utbildning för ledningsgruppen.

Målet med denna utbildning är att utveckla ledningsgruppen till ett effektivt team som skapar önskvärda resultat, breddar perspektivet inom ledningens strategiska ansvarsområde, skapa förståelse för hur kommunikation driver resultat, samt stimulera till nytänkande.

Läs mer om utbildning för ledningsgruppen.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!