Certifiering PMC

En certifierad konsult säkerhetsställer sin kunskap inom professionen genom att uppfylla specifika kunskapskrav baserade på ISO-standarden för managementkonsulter och genom anvisad litteratur. Certifieringen stärker din egen utveckling och gynnas troligen vid upphandlingar av konsulttjänster.

Kraven på högre kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att kunna värdera och bekräfta människors kompetens. Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra kompetens eller att ersätta tidigare system för godkännande eller auktorisering. Kraven kan till exempel vara formulerade i en nationell eller internationell standard, myndighetsföreskrift eller ett branschdokument.

Mål

  • Öka konkurrenskraften med synliggjorda kunskaper.
  • Kvalitetssäkring för professionen.
  • Utveckla kompetensen som managementkonsult.
  • Bredda kunskapen inom managementområdet.
  • Öka tilliten i klientrelationerna.
  • Upprätthålla etiska regler och förhållningssätt.

Fördelar för dig

  • Du kvalitetssäkrar dina yrkeskunskaper.
  • Du synliggör din kunskap inom professionen.
  • Du särskiljer dig på marknaden.
  • Certifieringen baseras på ISO standarden för managementkonsulttjänster.

Handledning

Inför certifieringen får du handledning (online) under en halvdag.

Krav

Kandidaten ska uppvisa handlingar som visar att hen de senaste tre åren verkat som konsult. Det inkluderar yrkesinslag som till exempel managementkonsultationer, försäljning av tjänst, roll som konsultchef och träning/utbildning av kunder. Hit räknas också om kandidaten arbetat med branschfrågor för managementkonsulter eller publicerat inom yrket.

Certifieringsbevis

Certifieringen gäller i tre (3) år därefter sker en förnyelseprocedur med obligatoriskt deltagande i konferens för verifiering av sin kompetens. 
Certifieringsrådet arbetar med hög integritet och verkar under sekretess. Certifieringsrådet består av två ledamöter. Certifieringsrådet beslutar därefter om kandidatens godkännande. Om beslutet är nekande har kandidaten ytterligare en möjlighet till certifiering, men först efter ett år.
Samtliga beslut meddelas skriftligen och PMC certifieringsbevis utsänds. 

För vem

Certifieringen vänder sig till dig som är konsult och vill synliggöra dina kunskaper som en professionell managementkonsult.

Nivå

Level 6 (enligt EU:s referensram)

Omfattning

Handledning vid två online sessioner om 2 timmar alternativt fysiskt möte. Kräver dessutom ca 25 timmar i eget arbete. Ingår i PMC-utbildningen (länk till PMC-utbildningen) som ger dig lärarledda seminarier online.

Pris enbart certifiering

SEK 14.000 exkl. moms

Övrigt

Vi rekommenderar att du har gått utbildningen PMC eller motsvarande

Ladda ned produktblad

PMC-certifiering