Certifiering CMC

Executive Management Institute (ExMI) har ensamrätt i Sverige att tillsammans med föreningen marknadsföra certifieringsaktiviteter till CMC. ExMI administrerar processerna och genomför handledning.

Personcertifiering för senior konsulter - En internationell kvalitetsstämpel Genom certifiering till Certified Management Consultant säkerställs att managementkonsulten motsvarar en hög internationell fastställd kompetens enligt avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer. CMC är nyckeln till ökad trygghet för kunden samt ökad kvalitet och lönsamt för managementkonsulten

Fördelar för dig

  • Professionell status som gör att du särskiljer dig på marknaden.
  • Underlättar för kundernas kvalitetskontroller och minskar kostnader.
  • Ökar din självsäkerhet och garanterar att dina erfarenheter och din kompetensnivå ligger på rätt nivå för att ge kunderna ökat värd

Antagningskrav

  1. Medlem i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter, www.samc.se
  2. Du har högskoleutbildning eller motsvarande. Examensbevis och CV inlämnas. Du har minst fem års yrkesverksamhet samt har arbetat minst i tre år som managementkonsult.
  3. Du har under de fem senaste åren haft managementkonsulting som en betydande del av din verksamhet. Detta kan inkludera samråd med kunder, försäljning, förvaltning och/eller stöd av konsultation/träning av konsulter.
  4. Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern konsult eller internkonsult.

Managementkonsulter arbetar utifrån kundens behov av tillfällig ledningskompetens. Med ledning avses sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.

CMC Processen består av

1. Handledning
Managementkonsulten handleds under två halvdagar inför certifieringen.

2. Certifieringskrav
Certifiering mot ICMCI:s kompetenskrav omfattar affärs-, teknisk- och personlig kompetens inom yrket. Därav ska kandidaten uppvisa handlingar som visar att han/hon de fem senaste åren verkat en betydande tid som managementkonsult. Det inkluderar yrkesinslag som till exempel managementkonsultationer, försäljning av tjänst, roll som konsultchef och träning/utbildning av kunder. Hit räknas också om kandidaten arbetat med branschfrågor för managementkonsulter eller publicerat bok inom yrket.

3. Certifiering
Skriftlig ”case-redovisning” som belyser personligt genomförda uppdrag, ett fiktivt uppdrag samt en personlig utvecklingsplan. Granskning av genomfört uppdrag samt intervju. Certifieringsbevis utges med varaktighet i tre år.

4. Uppdragsreferenser
Vid ansökan ska kandidaten påvisa att han/hon uppfyller antagningskraven genom arbetsgivare alternativt extern kollega.

5. Referenser
Tre kundbeskrivningar tillika referenser för varje uppdrag ska verifieras i certifieringen.

International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) har utvecklat en internationell professionell standard för managementkonsulter som finns i femtio länder med mer än 10 000 managementkonsulter som certifierat sig efter denna standard. Vi genomför personcertifiering enligt metod som är fastställd i internationell standard ISO 17024.

Definition av managementkonsult - CMC

En professionell managementkonsult arbetar på uppdrag av en ledning som är i behov av tillfällig ledningskompetens gällande företagsövergripande problemställningar. Managementkonsulten ser sin roll som ett yrke och strävar efter ständiga förbättringar, både i processen för ledningsutveckling som för egen del. Managementkonsulten tillämpar också de internationella etiska regler och den professionella kompetens som krävs. En certifierad managementkonsult möter dessa  krav.

För vem

Certifieringen vänder sig till dig som är senior managementkonsult och som är medlem i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter, samc.se.

Nivå

Level 6 (enligt EU:s referensram)

Omfattning

Handledning vid två online sessioner om 2 timmar alternativt fysiskt möte. Kräver dessutom ca 25 timmar i eget arbete.

Pris

SEK 24.000 exkl. moms

Övrigt

Vi rekommenderar att du har gått PMC eller motsvarande