vd

Vad innebär verksamhetsstyrning?

Vad innebär verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är nödvändigt för att effektivt kunna leda och styra ett företag för att uppnå verksamhetens mål. Det är viktigt att verksamhetsstyrningen är operativ, vilket innebär en direkt koppling till olika …
Att tänka på som ny VD

Att tänka på som ny VD

Att komma in som ny VD kan vara början på ett nytt kapitel i livet. Det innefattar både ansvar och ledarskap. Du vet själv att ingen uppskattar en VD som kollar ner på sin medarbetare men heller inte någon som inte tar …
Sju tips för bättre presentationsteknik

Sju tips för bättre presentationsteknik

Muntliga presentationer för t.ex. medarbetare, styrelsemedlemmar och investerare är oftast en naturlig del av chefsrollen. För att lyckas framföra ditt budskap på ett tydligt och engagerande sätt kan det däremot vara …