ledningsgrupp

Fördelar med en ledningsgrupp

Fördelar med en ledningsgrupp

Ledningsgruppsarbetet syftar till att genom ledning och styrning, utifrån verksamhetens uppdrag och uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade förmåga att uthålligt leverera resultat. Det är …
Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

En ledningsgrupp har ett av de viktigaste uppdragen i hela organisationen. Trots detta är många verksamheter omedvetna om hur de ska använda gruppens kompetens på bästa sätt, vilket drabbar organisationen på ett …