ledarskap

Trender i framtidens ledarskap

Trender i framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap är ett område som forskare och affärsmän diskuterar mycket, eftersom det är svårt att förutse exakt vad som kommer att krävas för att leda företag och organisationer i en alltmer föränderlig värld. …
Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas Som chef och ledare är det lätt hänt att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är när du är ledare som du ska …
Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

En ledningsgrupp har ett av de viktigaste uppdragen i hela organisationen. Trots detta är många verksamheter omedvetna om hur de ska använda gruppens kompetens på bästa sätt, vilket drabbar organisationen på ett …
Åtta bra ledarskapsegenskaper ur medarbetarsynpunkt

Åtta bra ledarskapsegenskaper ur medarbetarsynpunkt

De flesta ledare har nog funderat över huruvida andra uppfattar deras prestationer som bra ledarskap eller inte. Även om alla har olika uppfattningar om vad som är ett bra ledarskap så är det en sak som är säker, när vi …
Att tänka på som ny VD

Att tänka på som ny VD

Att komma in som ny VD kan vara början på ett nytt kapitel i livet. Det innefattar både ansvar och ledarskap. Du vet själv att ingen uppskattar en VD som kollar ner på sin medarbetare men heller inte någon som inte tar …