chef

Utmana din hjärna på olika sätt

Utmana din hjärna på olika sätt

Ja, det finns vetenskapliga bevis som visar att regelbunden hjärngympa kan förbättra hjärnans funktion och förebygga kognitiv försämring. Hjärnkondition, eller att utmana hjärnan på olika sätt, kan hjälpa till med …
Lönsamhetsberäkning i företag

Lönsamhetsberäkning i företag

Alla företag har som mål att vara lönsamma och generera vinst. Det innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna. Med hjälp av bokföringen kan företag tillfälligt trixa till sig vinster men de behöver inte …
Trender i framtidens ledarskap

Trender i framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap är ett område som forskare och affärsmän diskuterar mycket, eftersom det är svårt att förutse exakt vad som kommer att krävas för att leda företag och organisationer i en alltmer föränderlig värld. …
Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande …
Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas Som chef och ledare är det lätt hänt att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är när du är ledare som du ska …
Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

En ledningsgrupp har ett av de viktigaste uppdragen i hela organisationen. Trots detta är många verksamheter omedvetna om hur de ska använda gruppens kompetens på bästa sätt, vilket drabbar organisationen på ett …
Åtta bra ledarskapsegenskaper ur medarbetarsynpunkt

Åtta bra ledarskapsegenskaper ur medarbetarsynpunkt

De flesta ledare har nog funderat över huruvida andra uppfattar deras prestationer som bra ledarskap eller inte. Även om alla har olika uppfattningar om vad som är ett bra ledarskap så är det en sak som är säker, när vi …
Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Som chef och ledare är det lätt hänt att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är när du är ledare som du ska satsa på din utveckling allra mest. I denna artikel tänkte vi …
Sju tips för bättre presentationsteknik

Sju tips för bättre presentationsteknik

Muntliga presentationer för t.ex. medarbetare, styrelsemedlemmar och investerare är oftast en naturlig del av chefsrollen. För att lyckas framföra ditt budskap på ett tydligt och engagerande sätt kan det däremot vara …
Vad innebär en Mastersexamen?

Vad innebär en Mastersexamen?

Det finns flera sätt att ta en mastersexamen, eller MBA, och det finns även många frågor om själva utbildningen. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vad du kan förvänta dig utav denna typ av utbildning, samt vad en …
Att tänka på vid förhandling

Att tänka på vid förhandling

Som chef och ledare ingår det en mängd olika arbetsuppgifter, varav förhandling är en av dem. Ett moment som är givande men också mycket krävande. För att nå framgång i dina förhandlingar tänkte vi därför dela med oss …
Kompetensutveckling – utbildning som ger resultat

Kompetensutveckling – utbildning som ger resultat

Innehåll Vad betyder kompetensutveckling? Kompetensinvesteringar måste öka Vidareutbilda dig hos ExMI Vad betyder kompetensutveckling? Kompetensutveckling har länge varit …
Fem tips för en lyckad karriärplanering

Fem tips för en lyckad karriärplanering

När man väl har börjat klättra i karriärstegen är det lätt hänt att man tappar fokus. Många tenderar nämligen att bli vilsna då de upplever att de inte kan ta utvecklas ytterligare. Nå nya höjder. För att alltid sträva …
Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande …
Bli chef eller inte?

Bli chef eller inte?

Har du vad som krävs för en chefsposition? Att inta en chefsposition passar inte alla. För att ta reda på om du skulle passa i denna roll eller inte, kan du med fördel fundera över följande frågeställningar: …
Att tänka på som ny VD

Att tänka på som ny VD

Att komma in som ny VD kan vara början på ett nytt kapitel i livet. Det innefattar både ansvar och ledarskap. Du vet själv att ingen uppskattar en VD som kollar ner på sin medarbetare men heller inte någon som inte tar …
Så skriver du en personlig utvecklingsplan

Så skriver du en personlig utvecklingsplan

För att utvecklas i din professionella roll är det viktigt att ha tydliga mål och tillvägagångssätt för att uppnå dessa. Genom att utforma en personlig utvecklingsplan kan du lyckas med båda dessa delar, och ta nästa …