Blogg

Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor

Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor

Ett personligt ledarskap bygger på mer än bara kunskap och erfarenhet. Att vägleda andra med hjälp av sin personlighet kan dessutom vara en avgörande framgångsfaktor. I den här artikeln berättar vi mer om vad det …
Vikten av en lyckad kompetensanalys

Vikten av en lyckad kompetensanalys

För att nyttja organisationens kompetens i såväl nutid som framtid, krävs det en väl genomförd kompetensanalys. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en kompetensanalys är, hur den kan genomföras och varför den är …
Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap

Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap

Att vara chef innebär ett stort ansvar med viktiga uppgifter. Men att leda en verksamhet kan vara svårt. Då kan det vara bra att använda sig av ett chefsstöd. I den här artikeln berättar vi mer om hur du …
Vikten av att lyckas med verksamhetsstyrning

Vikten av att lyckas med verksamhetsstyrning

För att kunna ta kontroll över organisationen, effektivisera interna processer och skapa ökad lönsamhet, krävs det att man behärskar verksamhetsstyrning. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vikten av att lyckas med …
Så lyckas du med målstyrning

Så lyckas du med målstyrning

Utmaningarna på dagens arbetsmarknad är stora samtidigt som förändringarna är många. För att överkomma dessa krävs det en tydlig strategi och handlingsplan. Trots detta lägger svenska organisationer 80 procent av sin …
Att jobba som organisationskonsult

Att jobba som organisationskonsult

En organisation, verksamhet eller ett företag kan ibland behöva hjälp med att införa positiva förändringar som förbättrar arbetssituationen och lönsamheten. De kan då välja att ta kontakt med en organisationskonsult. I …
Utveckla ett strategiskt ledarskap

Utveckla ett strategiskt ledarskap

Inom ledarskap finns det en mängd olika dimensioner att ta ställning till – såväl operativa som strategiska. Allt för ofta kommer man som chef däremot på sig att man ägnar allt för mycket tid åt det operativa. Dagarna …
Så blir du en bra företagsrådgivare

Så blir du en bra företagsrådgivare

Hur balanserar man utmanande arbetsuppgifter med varierande arbetsfält där frågorna spänner över en rad olika områden? Det tänkte vi gå djupare in på i den här artikeln som handlar om hur du på bästa sätt ger stöd och …