Blogg

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas Som chef och ledare är det lätt hänt att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är när du är ledare som du ska …

Därför bör du läsa en MBA utbildning

Vill du utveckla ditt affärsmannaskap och samtidigt få kunskap som är internationellt eftertraktad? Då är en MBA utbildning det självklara valet. I den här artikeln får du veta mer om varför just du bör läsa en MBA …
Hur blir man en certifierad managementkonsult?

Hur blir man en certifierad managementkonsult?

Kraven på högre kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att kunna värdera och bekräfta människors kompetens. Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra kompetens eller att ersätta tidigare …
Vad innebär verksamhetsstyrning?

Vad innebär verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är nödvändigt för att effektivt kunna leda och styra ett företag för att uppnå verksamhetens mål. Det är viktigt att verksamhetsstyrningen är operativ, vilket innebär en direkt koppling till olika …
Utveckling av chefer och ledare men hur?

Utveckling av chefer och ledare men hur?

Många talar om chefsutveckling men vad menar man med det. Enkelt kan man säga att det är två grenar på begreppet. Den ena grenen är utbildning och den andra utveckling. Med utbildning avses att en deltagare anpassar sig …
Så får du ut optimalt värde från styrelsen

Så får du ut optimalt värde från styrelsen

Att utveckla företagets styrelse är lika viktigt som att utveckla företaget och likaså att årligen göra en styrelseutvärdering. Det är viktigt att utvärdera en styrelse och kompetenser kontinuerligt. följer upp …
Att tänka på som ny VD

Att tänka på som ny VD

Att komma in som ny VD kan vara början på ett nytt kapitel i livet. Det innefattar både ansvar och ledarskap. Du vet själv att ingen uppskattar en VD som kollar ner på sin medarbetare men heller inte någon som inte tar …
Lyckade digitala möten – fem tips

Lyckade digitala möten – fem tips

Ställ inte in mötet. Ställ om. Kriser av olika slag skapar kreativa och nya lösningar.  Men att inte genomföra möten alls, kan också ha sina risker och det kan skapa ännu mer oro och ängslighet i organisationen, …