Blogg

Välj rätt syfte för dina möten

Välj rätt syfte för dina möten

Möten är bara en del av den motor som driver verksamheten. Ändå verkar många möten vara - och är ofta - slöseri med tid! De personer som använder möten effektivt är de sällsynta och upplysta. Om man vet när man ska …
Utveckla din förmåga att delegera

Utveckla din förmåga att delegera

Riktlinjer för effektiv delegering bygger på att du måste skapa den rätta tonen och miljön för effektiv delegering. De mest framgångsrika cheferna följer dessa riktlinjer: Uppmuntra din personal att aktivt …
Växa i din roll på företaget

Växa i din roll på företaget

När du funderar på att omdefiniera din karriärväg eller hitta en ny bör du se till att du inte faller offer för den alltför vanliga "migrationsfrestelsen" - tron att om du är missnöjd på ditt jobb bör du gå till ett …
Fördelar med en ledningsgrupp

Fördelar med en ledningsgrupp

Ledningsgruppsarbetet syftar till att genom ledning och styrning, utifrån verksamhetens uppdrag och uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade förmåga att uthålligt leverera resultat. Det är …
Fem hållpunkter för att lyckas som chef

Fem hållpunkter för att lyckas som chef

När du verkar i en ledande ställning är kraven höga, samtidigt som de kommer från många håll och kanter. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för hur du hanterar med dessa krav, och därigenom …
Är du intresserad av att arbeta som managementkonsult?

Är du intresserad av att arbeta som managementkonsult?

En managementkonsult är en expert på att ge råd och stöd till företagsledningar i olika utmanande situationer. Det kan handla om att maximera vinster, utveckla verksamheten, effektivisera processer, hantera kriser eller …
Utveckla tydliga mål och strategiska aktiviteter

Utveckla tydliga mål och strategiska aktiviteter

Som ledande chef inser du vikten av att planera och att sätta upp mål, men ibland kan tidsbrist vara ett problem. Att ha tillräckligt med tid för att utveckla mål och strategier är ett viktigt steg mot effektivare chef- …
VD:s utmaningar

VD:s utmaningar

Verkställande av affärsplan - Verkställande direktörer (VD) måste också vara beredda att ständigt uppdatera sina affärsplaner och policyer. Det är viktigt att VD kontinuerligt följer de senaste makro- och branschtrender…