Blogg

Vad är service management?

Vad är service management?

Vill du lära dig mer om hur man på bästa sätt samordnar och effektivt styr ett antal servicetjänster, eller är du intresserad av en chefstjänst? Kanske är du då nyfiken på just service management. I denna artikel reder …
Chefsutbildning

Chefsutbildning

Som chef så företräder du din arbetsgivare och skall finnas på plats och coacha eller leda dina medarbetare. Vem som helst kan utses till chef. Men det krävs en hel del för att bli professionell chef. En bra …
Fem hållpunkter för att lyckas som chef

Fem hållpunkter för att lyckas som chef

När du verkar i en ledande ställning är kraven höga, samtidigt som de kommer från många håll och kanter. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för hur du hanterar med dessa krav, och därigenom …
Fem tips för en lyckad kompetensinventering

Fem tips för en lyckad kompetensinventering

Konkurrensen på världsmarknaden är idag stor samtidigt som utvecklingen går framåt i en väldig fart. För att kunna vara med och tampas på toppen gäller det att säkerställa att man som organisation besitter de kompetense…
Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor

Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor

Dina anställda är verksamhetens främsta tillgång. Att ni fokuserar på kontinuerlig kompetensutveckling av personal kan därför avgöra hur väl ni konkurrerar mot andra i branschen. Innehåll …
Tre tips för ett lyckat förändringsarbete

Tre tips för ett lyckat förändringsarbete

Förändringsarbete är en komplex och utmanande uppgift för de flesta organisationer. Det är ett åliggande som inte minst ställer stora krav på dig som ledare. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av tre …
Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

Fyra tips för en effektivare ledningsgrupp

En ledningsgrupp har ett av de viktigaste uppdragen i hela organisationen. Trots detta är många verksamheter omedvetna om hur de ska använda gruppens kompetens på bästa sätt, vilket drabbar organisationen på ett …
Åtta bra ledarskapsegenskaper ur medarbetarsynpunkt

Åtta bra ledarskapsegenskaper ur medarbetarsynpunkt

De flesta ledare har nog funderat över huruvida andra uppfattar deras prestationer som bra ledarskap eller inte. Även om alla har olika uppfattningar om vad som är ett bra ledarskap så är det en sak som är säker, när vi …