Blogg

VD:s utmaningar

VD:s utmaningar

Verkställande av affärsplan - Verkställande direktörer (VD) måste också vara beredda att ständigt uppdatera sina affärsplaner och policyer. Det är viktigt att VD kontinuerligt följer de senaste makro- och branschtrender…
Lönsamhetsberäkning i företag

Lönsamhetsberäkning i företag

Alla företag har som mål att vara lönsamma och generera vinst. Det innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna. Med hjälp av bokföringen kan företag tillfälligt trixa till sig vinster men de behöver inte …
Varför ta en MBA-examen

Varför ta en MBA-examen

En MBA-examen kan tillföra många fördelar till en persons karriär. Utbildning i ledarskap och affärsförståelse  MBA-programmet fokuserar på ledarskapskompetenser och affärsförståelse, vilket kan hjälpa en …
Hur gör ledningen en ekonomisk riskbedömning?

Hur gör ledningen en ekonomisk riskbedömning?

Affärsekonomisk riskbedömning är en process för att identifiera, värdera och hantera de risker som kan påverka företagets lönsamhet och prestanda. Här är några steg som kan hjälpa till att göra en ekonomisk riskbedömnin…
Trender i framtidens ledarskap

Trender i framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap är ett område som forskare och affärsmän diskuterar mycket, eftersom det är svårt att förutse exakt vad som kommer att krävas för att leda företag och organisationer i en alltmer föränderlig värld. …
Det strategiska ledarskapet

Det strategiska ledarskapet

Det strategiska ledarskapet För att kortfattat summera det strategiska ledarskapet handlar det om att lyfta blicken och planlägga organisationens visioner och mål, samt hur man ska ta sig dit. Det strategiska …
Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande …
Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas Som chef och ledare är det lätt hänt att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är när du är ledare som du ska …