Blogg

Värderingsstyrda organisationer

Värderingsstyrda organisationer

Grunden för en effektiv organisation och grupp är att ha en gemensam vision och överordnad uppgift som alla förstår och accepterar. En vision är en beskrivning av den önskvärda framtiden. Varje del av organisationen bör …
Sju tips för bättre presentationsteknik

Sju tips för bättre presentationsteknik

Muntliga presentationer för t.ex. medarbetare, styrelsemedlemmar och investerare är oftast en naturlig del av chefsrollen. För att lyckas framföra ditt budskap på ett tydligt och engagerande sätt kan det däremot vara …
Vad innebär en Mastersexamen?

Vad innebär en Mastersexamen?

Det finns flera sätt att ta en mastersexamen, eller MBA, och det finns även många frågor om själva utbildningen. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vad du kan förvänta dig utav denna typ av utbildning, samt vad en …
Transformativt ledarskap – vad är det?

Transformativt ledarskap – vad är det?

För att nå organisatorisk framgång gäller det att skapa ett genomgående välmående bland de anställda. Något som måste börja på toppen och sedan sprida sig nedåt. I denna artikel tänkte vi därför prata mer om transformat…
Arbeta konstruktivt som chef under tidspress och stress

Arbeta konstruktivt som chef under tidspress och stress

Innehåll Minska stressen som chef Konflikter från två perspektiv Vidareutvecklas tillsammans med ExMi Minska stressen som chef Följande tillvägag…
Att tänka på vid förhandling

Att tänka på vid förhandling

Som chef och ledare ingår det en mängd olika arbetsuppgifter, varav förhandling är en av dem. Ett moment som är givande men också mycket krävande. För att nå framgång i dina förhandlingar tänkte vi därför dela med oss …
Fem tips för en lyckad karriärplanering

Fem tips för en lyckad karriärplanering

När man väl har börjat klättra i karriärstegen är det lätt hänt att man tappar fokus. Många tenderar nämligen att bli vilsna då de upplever att de inte kan ta utvecklas ytterligare. Nå nya höjder. För att alltid sträva …
Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande …