Blogg

Affärsutveckling – ta verksamheten till nya höjder

Affärsutveckling – ta verksamheten till nya höjder

Affärsutveckling är enligt många det roligaste men också mest utmanande när det kommer till företagande. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad affärsutveckling är, hur du kan utbilda dig till affärsutveckl…
Läs en MBA på distans

Läs en MBA på distans

När det kommer till utbildningar har vi alla olika förutsättningar och metoder som gör att vi kan ta till oss kunskap på bästa sätt. Vissa fördrar att gå på föreläsningar, medan andra utvecklas bäst genom att studera på …
Vikten av kontinuerlig kompetenskartläggning

Vikten av kontinuerlig kompetenskartläggning

Konkurrensen i näringslivet är för närvarande väldigt tuff samtidigt som digitaliseringens fortskridning skapar stora utmaningar. För att kunna vara med och tampas på världsmarknadens topp gäller det därför att …
Ekonomiutbildning för chefer - distans i realtid eller fysiska möten

Ekonomiutbildning för chefer - distans i realtid eller fysiska möten

Kraven på ekonomisk kunskap är idag stor inom allt fler befattningar, inte minst för dig som arbetar som chef, konsult eller har någon annan ledande roll. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om de möjligheter …
Chefsutveckling – utveckla ditt ledarskap på distans

Chefsutveckling – utveckla ditt ledarskap på distans

Kunskap är makt och man bör aldrig sluta att lära sig, inte ens som chef. Även i ledande positioner är det nämligen viktigt att man breddar och fördjupar sina kompetenser, samt utvecklar sitt ledarskap. Det finns dock …
Fem tips för en lyckad teamutveckling

Fem tips för en lyckad teamutveckling

Att satsa på vidareutvecklingen av arbetsgrupper har aldrig varit viktigare än idag. Det är nämligen så att ett framgångsrikt företag oftast är frukten av ett välutvecklat och högpresterande team. I denna artikel tänkte …
Vidareutbildning för chefer – nästa steg i karriären

Vidareutbildning för chefer – nästa steg i karriären

Du som är yrkesverksam och vill få en skjuts i karriären är en vidareutbildning det naturliga steget. I denna artikel berättar vi mer om fördelarna med utbildningar som finns tillgängliga hos oss på Executive Management …
Vikten av kontinuerlig chef- och ledarutveckling

Vikten av kontinuerlig chef- och ledarutveckling

Att chefer och ledare inte behöver utvecklas hör till det förflutna. I dagens snabba och transformativa värld måste man ständigt vidareutvecklas och anpassa sig efter rådande förutsättningar. Även personer i ledande …