Blogg

Fem tips för en lyckad karriärplanering

Fem tips för en lyckad karriärplanering

När man väl har börjat klättra i karriärstegen är det lätt hänt att man tappar fokus. Många tenderar nämligen att bli vilsna då de upplever att de inte kan ta utvecklas ytterligare. Nå nya höjder. För att alltid sträva …
Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande …
Kompetensutveckling – utbildning som ger resultat

Kompetensutveckling – utbildning som ger resultat

Innehåll Vad betyder kompetensutveckling? Kompetensinvesteringar måste öka Vidareutbilda dig hos ExMI Vad betyder kompetensutveckling? Kompetensutveckling har länge varit …
Att tänka på som ny VD

Att tänka på som ny VD

Att komma in som ny VD kan vara början på ett nytt kapitel i livet. Det innefattar både ansvar och ledarskap. Du vet själv att ingen uppskattar en VD som kollar ner på sin medarbetare men heller inte någon som inte tar …
Så skriver du en personlig utvecklingsplan

Så skriver du en personlig utvecklingsplan

För att utvecklas i din professionella roll är det viktigt att ha tydliga mål och tillvägagångssätt för att uppnå dessa. Genom att utforma en personlig utvecklingsplan kan du lyckas med båda dessa delar, och ta nästa …
Hur ska ett otydligt ledarskap hanteras?

Hur ska ett otydligt ledarskap hanteras?

Innehåll Exempel på tydligt ledarskap Vad ska du som chef göra? Vad ska du som anställd göra? Vidareutvecklas tillsammans med ExMi Exempel på otydligt ledarskap Att …
Bli chef eller inte?

Bli chef eller inte?

Har du vad som krävs för en chefsposition? Att inta en chefsposition passar inte alla. För att ta reda på om du skulle passa i denna roll eller inte, kan du med fördel fundera över följande frågeställningar: …