Blogg

Ledningsgruppsutveckling – Ta organisationen mot nya höjder

Ledningsgruppsutveckling – Ta organisationen mot nya höjder

Medlemmar i ledningsgruppen fyller en viktig funktion i samtliga organisationer då de är ytterst ansvariga för att stärka chefens beslutskraft och ta företaget framåt. Även om dessa individer besitter djup kunskap, kan …
Utveckla ett strategiskt ledarskap

Utveckla ett strategiskt ledarskap

Inom ledarskap finns det en mängd olika dimensioner att ta ställning till – såväl operativa som strategiska. Allt för ofta kommer man som chef däremot på sig att man ägnar allt för mycket tid åt det operativa. Dagarna …
Att jobba som organisationskonsult

Att jobba som organisationskonsult

En organisation, verksamhet eller ett företag kan ibland behöva hjälp med att införa positiva förändringar som förbättrar arbetssituationen och lönsamheten. De kan då välja att ta kontakt med en organisationskonsult. I …
Ledarskapsutbildning – stärk ditt ledarskap

Ledarskapsutbildning – stärk ditt ledarskap

För att kunna ta dig framåt i karriären och även leda organisationer till framgång, krävs det ett starkt ledarskap. Det allra bästa sättet att stärka sitt ledarskap inom vår mening är att genomgå en ledarskapsutbildning…
Företagsutbildning – för ökad kompetens och intäkter

Företagsutbildning – för ökad kompetens och intäkter

I Sverige råder det en påtaglig kompetensbrist som påverkar såväl enskilda organisationer som den svenska ekonomin. Företagsutbildningar och kompetensinvesteringar måste således öka för att både tillväxten och konkurren…
Vikten av ett tydligt ledarskap

Vikten av ett tydligt ledarskap

Att som chef uppvisa ett tydligt ledarskap har visat sig vara en nyckel till framgång. Både för den som är ledare och för organisationen och medarbetarna i stort. I denna artikel tänkte vi därför fördjupa oss inom ämnet …
Vad är en MBA?

Vad är en MBA?

Examens-begreppet MBA (Master of Business Administration) är en examination inom anglosaxiska länderna såsom UK, USA, Canada, Australien mm. Generellt innebär ett MBA-program en företagsekonomisk högre utbildning …
Att lyckas med ledarskap i förändring

Att lyckas med ledarskap i förändring

Förändringar kan antingen bli en katastrof eller succé. Vilken utgången blir beror till stor del på ledarskapet i organisationen, huruvida man är kapabel att leda företaget genom förändringen och de utmaningar som denna …