MBA, CMC, PMC, Executive
GO
en-USsv-SE

Samtliga våra utbildningar och rådgivning går i realtid ONLINE - Ring 08 544 715 70!

 


 • Executive utbildningar

  Executive utbildningar

 • Masterutbildningar

  Masterutbildningar

 • Konsultutbildningar

  Konsultutbildningar

 • Företagsinterna utbildningar

  Företagsinterna utbildningar

ExMI Management tips

 • Recent
 • Popular
 • Tag
 • Vikten av strategisk kompetensutveckling

  Vikten av strategisk kompetensutveckling

  0 Comments

  För att säkerställa att organisation besitter rätt kunskap både i nutid och framtid, gäller det att arbeta med strategisk kompetensutveckling. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vad strategisk k...
 • Processutveckling – effektivisera interna processer

  Processutveckling – effektivisera interna processer

  0 Comments

  Oavsett om du arbetar inom en stor eller liten organisation, finns det alltid processer som kan förbättras och effektiviseras. Många gånger känner vi till konsekvenserna utav en dålig process – långa...
 • Kompetensförsörjning – avgörande för framtida tillväxt

  Kompetensförsörjning – avgörande för framtida tillväxt

  0 Comments

  Att företag sedan flera år tillbaka upplever svårigheter med att rekrytera kompetent personal är ingenting nytt och något som vi också pratat om tidigare. En del av förklaringen ligger i att de arbets...
 • Vikten av ett tydligt ledarskap

  Vikten av ett tydligt ledarskap

  0 Comments

  Att som chef uppvisa ett tydligt ledarskap har visat sig vara en nyckel till framgång. Både för den som är ledare, men också för organisationen och medarbetarna i stort. I denna artikel tänkte vi därf...
 • Livslångt lärande

  Livslångt lärande

  0 Comments

  Kompetensutveckling syftar till när personal eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att de får genomgå olika utbildningar. Målet ä...
 • Chefskapet är fragmenterat

  Chefskapet är fragmenterat

  0 Comments

  Studier visar att chefskapet inte har ändrats i sin natur de senaste 50 åren enl Tengblad 2012. Chefers arbetsdag är ofta fragmenterad och osammanhängande men aktiviteterna ä...
 • Ledarskap

  Ledarskap

  0 Comments

  Som chef bör du ha en optimistisk och positiv attityd till medarbetarna och deras prestationer i organisationen. Som chef kan du skapa en atmosfär full av energi och entusiasm genom att insp...
 • Förändringarna i omvärlden

  Förändringarna i omvärlden

  0 Comments

  Att snabbt anpassa sig till förändringarna i omvärlden ger bäst effekt när företaget har en kultur som stödjer flexibilitet. Det har visat sig också öka l...

Ta del av våra karriärdrivande utbildningar!

 

 

 

Tips om att klara en MBA i livspusslet!

Hur hinner ni att att både jobba och studera?

MBA utbildningen har gjort att jag fått en större trygghet, eftersom jag vet att det teoretiskt stämmer och jag fick en röd tråd på allting säger Ann-Chriztine. Många som siktar högt i näringslivet är väl medvetna om fördelarna med att läsa en MBA. Frågan är bara hur... läs mer

Ytterligare referenser som ger dig ökad trygghet att du väljer rätt utbildning... läs mer

Magdalena Bonde säger; "Äntligen klar. Både skönt och lite sorgligt. För MBA-utbildningen har varit en riktig inspirerande resa men också krävt sin insats. Jag har dels kunnat ”bocka” av mina tidigare erfarenheter och samtidigt förflyttat mig kunskapsmässigt till nya nivåer. Jag rekommenderar den varmt till alla som står och fingrar på ett startpaket. Kör!" 

Hur säkerställer ni kompetensen inom företaget?

Behoven av kompetensutveckling varierar mellan olika företag, vilket gör att ExMI även erbjuder företagsanpassade lösningar. ExMI har stor erfarenhet av att skräddarsy utbildningar chefer och konsulter. Självklart är ni med och bestämmer utbildningens upplägg och får maximal anpassning efter era specifika behov. Programmen blir kostnadseffektiva, flexibla och målen uppfyller verksamhetens vision. Läs mer...